Gmina Goworowo

dziś jest: 14 sierpnia 2020
Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
INFORMACJA – POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 19 stycznia 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy na 2016 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 13-01-2016, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 889
INFORMACJA – POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 18 stycznia 2016r. o godz. 15.30 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Zapoznanie z informacją o stanie oświaty w roku szkolnym 2014/2015
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Agata Majk

 

środa, 13-01-2016, 13:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 793
INFORMACJA – POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 14 stycznia 2016r. o godz. 13.3o w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o porównaniu opłat za pobór wody po wymianie wodomierzy.
2. Opracowanie planu pracy na 2016 r.
3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Gałązka

środa, 13-01-2016, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1022
INFORMACJA Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Goworowo. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański. W sesji uczestniczyło 14 radnych oraz władze gminy, radca prawny, kierownicy i dyrektorzy jednostek, sołtysi. Sesja ta była to jedną z ważniejszych ponieważ został uchwalony budżet

Gminy Goworowo na 2016 r. większością głosów ( wynik głosowania: 13 za, 1 przeciw, wstrzymujących nie było) i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028 – jednogłośnie.

Tekst przygotowała

Elżbieta Owczarek

 

 

środa, 30-12-2015, 14:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 893
INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XVII sesja Rady Gminy Goworowo. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański. W sesji uczestniczyło 14 radnych oraz władze gminy, radca prawny, kierownicy i dyrektorzy jednostek, sołtysi, zaproszeni goście.

Podjęte uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020,
 • w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goworowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Troszynie w okresie programowania 2015-2020.

Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Występ naszych najmłodszych – przedszkolaków wprowadził wszystkich zgromadzonych w odświętny nastrój. Były życzenia i dzielenie się opłatkiem.

Tekst Przygotowała

Elżbieta Owczarek

środa, 30-12-2015, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1103
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 29 grudnia 2015 r. zwołałem XVIII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2016.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

WPF 2016

Budżet 2016

poniedziałek, 21-12-2015, 08:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 882
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 21 grudnia 2015 r. zwołałem XVII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.30.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • zmiany uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020,
 • wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goworowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Troszynie w okresie programowania 2015-2020.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

uchw. zaścianek mazowsza

uchw. zm. budżetowe

uchw. zm. Strategii

 

wtorek, 15-12-2015, 10:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1008
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.
Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goworowo na 2016r.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

środa, 09-12-2015, 16:12 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 817
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goworowo na 2016r.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

środa, 09-12-2015, 15:54 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 806
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

W dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goworowo na 2016r.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 09-12-2015, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 872
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011