Gmina Goworowo

dziś jest: 14 sierpnia 2020
Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 07 grudnia 2015 r. zwołałem XVI Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024,
2) zmian w budżecie gminy na 2015r.
3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
4) przystąpienia Gminy Goworowo do uczestniczenia w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrołęcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

piątek, 04-12-2015, 15:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 813
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 30 listopada 2015r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji:
– Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
– Oświaty Kultury i Zdrowia,
– Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku,
– Rewizyjnej.
Tematem posiedzeń komisji będzie:
1. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na 2016 r.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

piątek, 27-11-2015, 14:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 998
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 23 listopada 2015 r. zwołałem XV Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024,
 • zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2016,
 • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie,
 • opłaty targowej,
 • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goworowo na lata 2016-2021.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 18-11-2015, 08:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 906
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia;

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych i innych.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 18-11-2015, 08:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 837
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2015r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Ocena kosztów poniesionych na opracowania projektów dot. pozyskania środków unijnych w okresie 2010-2014.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

czwartek, 12-11-2015, 11:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 804
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2015r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
 4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goworowo na lata 2016-2021,
 5. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie.
 6. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

 

czwartek, 12-11-2015, 11:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 797
ZAPROSZENIE NA MSZĘ św. ZA ZMARŁYCH SAMORZADOWCÓW

W imieniu Ks. Jana Świerada – Proboszcza Parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce, serdecznie zapraszam wszystkich samorządowców na mszę świętą poświęconą zmarłym samorządowcom z naszego powiatu.
Msza święta odbędzie się 29 listopada o godz. 13.00 w Kościele Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

Wicestarosta

Krzysztof Parzychowski

Zmiana terminu mszy św. z  08 listopada  2015 r. na 29 listopada 2015 r.

piątek, 06-11-2015, 09:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1011
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 9 listopada 2015r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo przez wykonawcę w/w opracowania planistycznego.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 04-11-2015, 07:48 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 952
INFORMACJA

W dniu 23 października 2015r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie funkcjonowania oświaty w gminie.
2. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Komisji
Agata Majk

czwartek, 22-10-2015, 08:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 913
SAMORZĄDOWY JUBILEUSZ

DSC_65217 października 2015 r. odbyła się XIV uroczysta sesja Rady Gminy Goworowo z okazji 25-lecia samorządu.
Na uroczystość zaproszeni byli: wójt, radni, sołtysi, radni powiatu pełniący funkcję od powstania samorządów w 1990 roku, pracownicy samorządowi i inni goście, w tym posłowie i senatorowie z powiatu ostrołęckiego.
Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Goworowie. Po uroczystej mszy radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy, wójt gminy i sekretarz gminy złożyli kwiaty na grobie pierwszego wójta Gminy Goworowo w demokratycznej Polsce Jana Podlesia.
Następnie sesja odbyła się w sali weselnej „W dolinie Orza” w Brzeźnie.
Po raz pierwszy podczas uroczystej sesji wręczone zostały odznaki honorowe Gminy Goworowo „Zasłużony dla Gminy Goworowo”.
Otrzymały je trzy osoby:
1. Janusz Bogusław Gajewski były wójt Gminy Goworowo i pierwszy przewodniczący Rady Gminy Goworowo,
2. Kazimierz Olszewski były przewodniczący Rady Gminy Goworowo, sołtys i społecznik,
3. Marianna Jażdżyk była sekretarz Gminy, radna i społecznik.
Podczas sesji Małgorzata Maria Kulesza – wójt gminy, Antoni Mulawka – sekretarz gminy i Rafał Iwański – przewodniczący Rady Gminy Goworowo przedstawili rys historyczny administracji w gminie Goworowo.
Sesja odbyła się w ciepłej i przyjaznej atmosferze podziękowań, wspomnień z okresu pracy funkcjonowania samorządów i lat wcześniejszych.
Finałem uroczystości był piękny i smaczny tort z okazji 25-lecia samorządu gminy Goworowo ufundowany przez salę weselną „W dolinie Orza” w Brzeźnie za który serdecznie dziękujemy.

„Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym opracowaniem pod tytułem „Rys historyczny administracji i jednostek Gminy Goworowo”

piątek, 09-10-2015, 14:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1269
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011