Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IX/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza planu pracy w na rok 2020 GOKSiR-u i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie – dyrektor GOKSiR i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
 4. Przedstawienie informacji Wójta dotyczącej wyników audytu za 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

piątek, 06-03-2020, 10:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 148
Transmisja – XIX Sesja Rady Gminy Goworowo – 05.03.2020r.
czwartek, 05-03-2020, 10:03 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 156
XIX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 5 marca 2020r. zwołuję XIX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki,
 • w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad

 

Do pobrania:

proj. uch. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

proj. uchw. w sprawie nabycia na własność nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

wtorek, 25-02-2020, 15:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 166
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Zawiadamiam, że w dniu 28 luty 2020 r. o godz. 1200  w  sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 25-02-2020, 15:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 118
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się

posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VIII z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli zawartej ugody na wykonanie inwestycji zagospodarowania terenu przy filii Biblioteki Publicznej w Żabinie – przygotowanego przez zespół kontrolny.
 4. Rozwiązanie zespołu kontrolnego.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 25-02-2020, 15:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 140
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VII z posiedzenia komisji.
 3. Powołanie zespołu kontrolującego zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

środa, 12-02-2020, 08:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
Transmisja – XVIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.01.2020r.
czwartek, 30-01-2020, 13:39 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 279
XVIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 30 stycznia 2020r. zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo,
 • w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo,
 • w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo.
 1. Przedstawienie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za 2019 rok
 2. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo na rok 2020.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu linii 400 KV Stanisławów – Ostrołęka przez przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo

proj. uchw. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli….

proj. uchw. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo

proj. uchw. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo

czwartek, 23-01-2020, 14:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 220
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jakub Podleś

czwartek, 23-01-2020, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 173
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 1330  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

piątek, 10-01-2020, 12:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 188
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011