Gmina Goworowo

dziś jest: 31 lipca 2021
Imieniny: Ignacego, Ernesty, Lubomira
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY


Zawiadamiam że na dzień 27 lipca 2015r. zwołuję XI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

wtorek, 21-07-2015, 14:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1122
POSIEDZENIE KOMISJI

20 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia.
 2. Omówienie projektów Statutów Sołectw oraz zgłoszonych w konsultacjach propozycji zmian do Statutów.
 3. Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 16-07-2015, 14:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1044
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że na dzień 29 czerwca 2015r. zwołuję X Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2014 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2014 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na 2015 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2014rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2014 rok,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 • ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Goworowo.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

wtorek, 23-06-2015, 08:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1199
Informacja

Goworowo 17.06.2015r.

Zawiadamiam że dnia 22 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał.
3. Omówienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2014-2020 i wydanie opinii.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Manowski

piątek, 19-06-2015, 08:21 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1115
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych

Z dniem 31 grudnia kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych oraz rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133) najpóźniej w miesiącu październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gminy powinny dokonać wyboru nowych ławników.

środa, 03-06-2015, 14:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1131
INFORMACJA

Zawiadamiam, że 28 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Informacja z działalności OSP w 2014 r.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego na terenie gminy Goworowo.
 4. Stanowisko komisji w spr. pisma OSP Kunin o udzielenie pomocy finansowej, pisma GOPS w sprawie przystąpienia do programu „Senior-Wigor”
 5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 27-05-2015, 11:01 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1002
„Tydzień Młodzieży na sportowo – Jawory Stare”

DSC_0839Trzynaście drużyn rywalizowało w rozgrywkach w piłkę nożną i siatkową w ramach wydarzenia pod nazwą „Tydzień Młodzieży na sportowo – Jawory Stare”.

Gospodarzami spotkania młodzieży z samorządowcami byli: Radna Gminy Goworowo Agata Majk, Związek Młodzieży Wiejskiej Koło Jawory Stare i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  Aby docenić wysiłek i zaangażowanie sportowej młodzieży uczestniczącej w bardzo emocjonujących meczach, organizatorzy zadbali o nagrody rzeczowe. Dzięki wsparciu Starosty Ostrołęckiego, Coca Cola HBC Polska, Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi sportowcy otrzymali m.in. medale, sportowe akcesoria, koszulki.

Nagrodę tego dnia wręczono także dla autorki plakatu promującego sportowe wydarzenie w Jaworach Starych. Zaprojektowała go Anna Pietras z Jawor Starych, a nagrodę ufundowała jej radna gminy Agata Majk.

W rywalizacji w piłce nożnej stanęli: RED BULL TEAM ŻABIN, REMIZA SKŁAD JAWORY STARE, KP DYNAMIT OSTROŁĘKA, KUMPLE KACZKA, TYMBARK CZERWONKA, BYLE DO PSZERFY GOWOROWO, KS ORZ GOWOROWO.

W siatkówkę zagrali: REMIZA SKŁAD JAWORY STARE, UKS SŁOIK OGÓRKÓW OSTROŁĘKA, OLD STARS JAWORY STARE, BEZ NAZWY GOWORÓWEK, KUMPLE KACZKA, TYMBARK CZERWONKA.

ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:

Piłka nożna

I miejsce TYMBARK CZERWONKA

II miejsce KS ORZ GOWOROWO

III miejsce KP DYNAMIT OSTROŁEKA

Piłka siatkowa

I miejsce REMIZA SKŁAD JAWORY STARE

II miejsce OLD STARS JAWORY STARE

III miejsce TYMBARK CZERWONKA

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim drużynom za udział w spotkaniu.

Podczas spotkania rozegrano mecz towarzyski Samorządowcy : Młodzież. Drużynę samorządowców zasilili: starostowie ostrołęccy Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, radny sejmiku mazowieckiego Mirosław Augustyniak, radny powiatu ostrołęckiego Antoni Mulawka, radni gminy Goworowo Rafał Iwański i Marcin Rurka oraz kierowniczka GOKSiR w Goworowie Barbara Kuczyńska. Samorządowa ekipa wygrała z młodzieżą. Zaproszenie na spotkanie przyjęła wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, deklarując młodzieży pomoc przy poprawie stanu boiska na placu wspólnoty wiejskiej. Goście podkreślili, że tę inicjatywę warto wspierać, bo angażuje wiele środowisk i ma liczną grupę odbiorców.

Organizatorzy przygotowują się już do kolejnych rozgrywek, które odbędą się w Kruszewie na zakończenie wakacji.

 

tekst/zdjęcia Agata Majk

Radna Gminy Goworowo

foto galeria 

środa, 20-05-2015, 10:37 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1570
Zagrajcie w Jaworach Starych

Już można zgłaszać drużyny na rozgrywki pod nazwą „Tydzień Młodzieży na sportowo – Jawory Stare”. Zgłoszenia przyjmowane są od amatorskich grup młodzieżowych z terenu powiatu ostrołęckiego. Wystarczy mieć 15 lat, stworzyć drużynę w piłkę nożną lub siatkową i przyjechać 17 maja na boisko przy remizie w Jaworach Starych. Dla zwycięskich drużyn nagrody ufundowali Starosta Ostrołęcki i Radna Gminy Goworowo.
Zamysłem organizatorów spotkania: Radnej Gminy Goworowo Agaty Majk, Związku Młodzieży Wiejskiej Koło Jawory Stare i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie jest zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe młodzieży, podejmowanie współpracy młodzieży z samorządem na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez organizację rozgrywek sportowych w piłkę nożną i piłkę siatkową.
Plakat promujący wydarzenie sportowe zaprojektowała Anna Pietras z Jawor Starych. Ania odpowiedziała na konkurs ogłoszony przez inicjatorkę młodzieżowego wydarzenia i otrzyma za swoją aktywność nagrodę, która zostanie wręczona w dniu rozgrywek.
Organizatorzy apelują:
Szanowna Młodzieży! Zaangażujcie swoich dyrektorów, wójtów, prezesów, sołtysów, lokalnych liderów aby wzięli udział w meczach towarzyskich Decydenci – Młodzież. Pokażmy, że potrafimy razem świetnie się bawić i współpracować.

Dajmy dobry przykład!
Do zobaczenia 17 maja

Regulamin rozgrywek dostępny jest na fb https://www.facebook.com/events/1610671089152625/ turniej w Jaworach starych - Kopia

środa, 13-05-2015, 16:00 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1205
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na 19 maja 2015 r. zwołałem IX Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.30.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.,
 • powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo,
 • przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
 1. Przyjęcie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2014-2020
 5. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 13-05-2015, 10:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1177
INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że 14 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

środa, 13-05-2015, 10:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1067
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011