Gmina Goworowo

dziś jest: 22 listopada 2019
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 16 w Urzędzie

Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia :

 1.  Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

wtorek, 12 Luty 2013, 14:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 911
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 3. Omówienie propozycji zadań  inwestycyjnych  na lata 2014-2020.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

piątek, 08 Luty 2013, 09:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 928
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

 

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                          Karolina Łazicka

poniedziałek, 28 Styczeń 2013, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 934
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W  dniu 30 stycznia 2013 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo o godz. 10.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Goworowo.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    opłaty targowej,

b)    funduszu sołeckiego w gminie Goworowo na 2014 r.,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

d)     rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.

6. Przedstawienie propozycji herbu Gminy Goworowo

– dyskusja.

7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i Rady Gminy Goworowo na 2013 r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

piątek, 25 Styczeń 2013, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 924
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Odczytanie i omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                        Janina Bąkowska

poniedziałek, 21 Styczeń 2013, 14:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 876
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek  posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów  z posiedzeń Komisji.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Sprawy różne.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                         Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 21 Styczeń 2013, 14:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 955
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Agata Majk

poniedziałek, 21 Styczeń 2013, 14:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 797
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 17 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2012r.
 2. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)    opłaty targowej,

b)    funduszu sołeckiego,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso

6. Sprawy różne.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                   Rafał Iwański

wtorek, 15 Styczeń 2013, 10:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 939
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 4 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1.  Informacja na temat realizacji projektu dotyczącego punktów przedszkolnych  w miejscowości Pasieki, Lipianka.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Karolina Łazicka

czwartek, 03 Styczeń 2013, 09:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 963
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 29 grudnia 2012 r. zwołałam XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo .

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2012-2021,

b) zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

czwartek, 27 Grudzień 2012, 12:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 939
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011