Gmina Goworowo

dziś jest: 02 lipca 2020
Imieniny: Jagody, Urbana, Martyniana
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na  19 grudnia 2013 r. zwołałam XXXIX sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

2)    uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok  2014,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez radę w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                    Karolina Łazicka

poniedziałek, 09-12-2013, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 971
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

09 grudnia 2013 roku  o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 05-12-2013, 11:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 990
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA,OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

26 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Informacja o zaawansowaniu prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
 3. Informacja o funkcjonowaniu i realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 4. Omówienie projektu budżetu gminy Goworowo na 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                   Rafał Iwański

czwartek, 21-11-2013, 14:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 965
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 25 listopada 2013 r, o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo    2012-2013.
 3. Zapoznanie z projektami budżetowymi poszczególnych szkół złożonych do projektu budżetu gminy na 2014 r.
 4. Omówienie projektu budżetu gminy na 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                 Agata Majk

czwartek, 21-11-2013, 08:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1018
INFORMACJA Z XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Goworowo.

środa, 13-11-2013, 11:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1415
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 8 listopada 2013 r. zwołałam XXXVIII sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady gminy.
4. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja rodzina jest ekozakręcona” dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Goworowo na lata 2013 – 2021,

2)    zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,

3)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2014,

5)    określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

6)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

7)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016,

8)    przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej,

9)    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez  radę w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 04-11-2013, 08:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1032
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa   i Porządku zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2014 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                            Rafał Iwański

czwartek, 31-10-2013, 13:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1036
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

W dniu 14 października 2013 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo sala nr 16 odbędzie  się posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców wsi Czernie, Wólka Brzezińska w sprawie  zmiany stawek opłat za wodę korzystających z  wodociągu gminy Wąsewo.
 3. Analiza koncepcji inwestycji drogowej Dąbrówka – Smólnik – Ludwinowo – Szczawin – Czarnowo.
 4. Omówienie programów pomocy społecznej.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                           Rafał Iwański

czwartek, 10-10-2013, 08:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1029
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 14 października 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 W Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie  się wspólne posiedzenie komisji

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie programów pomocy społecznej.
 3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców wsi Czernie, Wólka Brzezińska w sprawie  zmiany stawek opłat za wodę korzystających z  wodociągu gminy Wąsewo.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                         Karolina Łazicka

czwartek, 10-10-2013, 08:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 966
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXXVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

W dniu 30 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goworowo.

piątek, 04-10-2013, 12:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1358
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011