Gmina Goworowo

dziś jest: 22 stycznia 2021
Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na dzień 17 października 2014 r. zwołałam XLIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 9.30.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad XLIX sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 09-10-2014, 14:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 971
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na dzień 25 września 2014 r. zwołałam XLVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,

d) przyznania dotacji w 2014 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie,

e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

f) określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

h) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

i)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury,

j) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.

 1. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad XVI sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 18-09-2014, 11:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1104
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia;

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesje.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

czwartek, 18-09-2014, 11:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1026
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJUSPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO IGOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 15 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji stawek podatku i opłat w 2015 r.:

– podatku od nieruchomości,

– opłat za pobór wody i kanalizacji,

– opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                             Arkadiusz Miłek

wtorek, 09-09-2014, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 967
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XLVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO w dniu 02 września 2014 roku

 

W dniu 2 września 2014 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Goworowo.

w sesji udział wzięli:

– 15 radnych,

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza,

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka,

– radca prawny – Katarzyna Więckowska,

– dyrektorzy Szkół i Przedszkola,

– kierownicy jednostek,

– sołtysi.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

2)    rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin,

3)    zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

wtorek, 09-09-2014, 08:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 985
Zagraj w piłkę w Kruszewie

kruszewo

Zgłoś swoją drużynę i przyjedź do Kruszewa.

A Ci, którzy nie grają, niech dopingują WSZYSTKIM!

ZAPRASZAMY – NIEDZIELA 31 SIERPNIA, GODZ. 13:00

BOISKO PRZY SZKOLE.

Mamy dla Was nagrody!

Drużyny do gry w siatkówkę mają się składać z 5 os., zaś w piłkę nożną 6 os + bramkarz . Zapraszamy osoby od lat 12. Liczy się zaangażowanie oraz dobry pogodny entuzjazm …

Zgłoszenia przyjmujemy na fb oraz na boisku w dniu turnieju … ZAPRASZAMY :)

Kontakt: Konrad Wojciechowicz, Damian Bialik.

Organizatorzy: Młodzież z Kruszewa i Jawor,

Radna Gminy Goworowo Agata Majk,

GOKSiR w Goworowie.

 

czwartek, 28-08-2014, 11:46 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1193
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 02 września 2014 r. zwołałam XLVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2014 roku.
 6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

2)    rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin,

3)    zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 28-08-2014, 08:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 966
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 1 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad propozycją stawek :

– podatku od nieruchomości na 2015 r.,

– opłat za odbiór odpadów komunalnych,

– za pobór wody i kanalizację na 2015r.

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

wtorek, 26-08-2014, 09:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 993
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 01 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi.
 3. Analiza proponowanych stawek podatku od nieruchomości i stawek za odbiór odpadów komunalnych na 2015 r.
 4. Rozpatrzenie wniosku.
 5. Omówienie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

wtorek, 26-08-2014, 09:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1026
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 29 lipca 2014 r. zwołałam XLVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  o godz. 10.00.

poniedziałek, 21-07-2014, 12:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1032
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011