Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa   i Porządku zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2014 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                            Rafał Iwański

czwartek, 31-10-2013, 13:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1042
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

W dniu 14 października 2013 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo sala nr 16 odbędzie  się posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców wsi Czernie, Wólka Brzezińska w sprawie  zmiany stawek opłat za wodę korzystających z  wodociągu gminy Wąsewo.
 3. Analiza koncepcji inwestycji drogowej Dąbrówka – Smólnik – Ludwinowo – Szczawin – Czarnowo.
 4. Omówienie programów pomocy społecznej.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                           Rafał Iwański

czwartek, 10-10-2013, 08:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1036
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 14 października 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 W Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie  się wspólne posiedzenie komisji

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie programów pomocy społecznej.
 3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców wsi Czernie, Wólka Brzezińska w sprawie  zmiany stawek opłat za wodę korzystających z  wodociągu gminy Wąsewo.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                         Karolina Łazicka

czwartek, 10-10-2013, 08:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 970
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXXVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

W dniu 30 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goworowo.

piątek, 04-10-2013, 12:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1364
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXVII SEJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 30 września 2013 r. zwołałam XXXVII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Goworowo.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,

2)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez radę w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                         Karolina Łazicka

wtorek, 24-09-2013, 13:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 984
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam, że na dzień 23 września 2013 r. na godz. 15.30 zwołałam wspólne posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia .

2. Omówienie propozycji:

–  stawek podatku od nieruchomości,

– ceny wody i ścieków na 2014 r.

3. Zmiany do Statutu Gminy.

4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

                     Karolina Łazicka

 

 

 

piątek, 20-09-2013, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 951
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA,OCHRONY ŚRODOWISKA,PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 12 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędzie  Gminy Goworowo  odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 3. Informacja o stanie pożarnictwa na terenie gminy.
 4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Czarnowo.
 5. Analiza wniosku o zatwierdzenie ceny wody i ścieków na 2014 r.
 6. Sprawy bieżące.

 

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                       Rafał Iwański

poniedziałek, 09-09-2013, 07:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1002
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 26 sierpnia o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z udziałem

wszystkich radnych i Dyrektorów Szkół, poświęcone sprawom oświaty.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych szkołach.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                            Agata Majk

 

poniedziałek, 19-08-2013, 10:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 992
INFORMACJA Z XXXVI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 8 sierpnia 2013 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Goworowo. W obradach sesji uczestniczyło 14  radnych, Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy,  Pan Antoni Mulawka Sekretarz Gminy, Pani Anna Pietras Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi.

piątek, 09-08-2013, 11:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1109
INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY GOWOROWO W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 11.06.2013 R. DO 08.08.2013R.

– w dniu 14 czerwca 2013r. podpisano umowę z firmą Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski z Radziejowa na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Goworowo za kwotę 70 831,80 zł;

– 19 czerwca 2013r. podpisano umowę z ostrołęcką firmą MPK Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Goworowo na kwotę 734 406,39 zł. Umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku;

piątek, 09-08-2013, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1294
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011