Gmina Goworowo

dziś jest: 02 lipca 2020
Imieniny: Jagody, Urbana, Martyniana
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8.04.2013 r.
 2. Wybór rozwiązań do wniosku w ramach Działania 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.
 3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                         Karolina Łazicka

piątek, 19-04-2013, 09:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1042
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

―    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

―   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.

3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                              Rafał Iwański

 

piątek, 12-04-2013, 14:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1050
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXIV SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 17 kwietnia 2013 r. zwołałam XXXIV Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII  Sesji Rady Gminy
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

piątek, 12-04-2013, 09:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1049
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji

W dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z 11.03.2013r.
 2. Omówienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.
 3. Inwestycje na 2014 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2012 r.
 5. Sprawa herbu Gminy Goworowo.
 6. Sprawy różne.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

piątek, 05-04-2013, 09:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1079
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 27 marca 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie  z protokołem głosowania – wybór herbu gminy Goworowo.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem komisji pracującej nad wyborem herbu Gminy Goworowo.
 3. omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                  Karolina Łazicka

wtorek, 26-03-2013, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 948
Zaproszenia na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2013 r. zwołałam XXXIII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII  Sesji Rady Gminy.
5. Wybór herbu Gminy Goworowo

– dyskusja

– głosowanie

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021,

b)    zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,

c)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu w Ostrołęce w sprawie utrzymania dróg powiatowych,

e)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo” w 2013 r.,

f)      przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Brzeźno,

g)    przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Pasieki

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18-03-2013, 09:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 998
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 15 marca 2013 r. zwołałam XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

wtorek, 12-03-2013, 08:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 965
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

porządek posiedzenia;

1. Omówienie projektów uchwał:

a)  opłaty targowej,

b)  przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

 

piątek, 22-02-2013, 07:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 907
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ PRZWODNICZĄCĄ RADY GMINY GOWOROWO

Przewodniczący Rady Gminy Goworowo Karolina Łazicka przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  w Urzędzie  Gminy Goworowo pokój nr 18 w godz. od 16.00 do godz. 17.00.

 

środa, 20-02-2013, 15:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1048
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXI SEJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Goworowo.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podziękowanie i wręczenie nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) opłaty targowej,

b) przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18-02-2013, 15:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1012
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011