Gmina Goworowo

dziś jest: 07 grudnia 2019
Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

c) powołania skarbnika gminy,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”

e) zgody

f) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 -2015.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz na temat projektu „Europa dla mieszkańców” – możliwość przystąpienia do programu cittaslow.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad XIX sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

 

środa, 18-04-2012, 15:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 959
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              Arkadiusz Miłek

wtorek, 17-04-2012, 08:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 929
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 

                  Z okazji zbliżających się Świąt   Wielkanocnych, pragnę złożyć  wszystkim mieszkańcom Gminy Goworowo wiosenne życzenia aby w czas Święta Paschy w Państwa sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Wójt Gminy  Małgorzata Maria Kulesza

oraz Rada Gminy Goworowopiątek, 06-04-2012, 07:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1144
Informacja z XVIII świątecznej Sesji Rady Gminy.

W dniu 28 marca 2012  r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbyła się XVIII  świąteczna Sesja Rady Gminy.  Świąteczny wystrój sali zdobiły dekoracje wielkanocne wykonane przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.

czwartek, 05-04-2012, 10:04 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1125
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

W  dniu 28 marca 2012 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

wtorek, 27-03-2012, 07:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1049
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 27 marca 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie  projektów uchwał.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Arkadiusz Miłek

piątek, 23-03-2012, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 944
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam, że w dniu 22.marca 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

środa, 21-03-2012, 13:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 941
ZAPROSZENIE NA KOMISJĘ

W  dniu 22.03.2012 r. o godz. 10.00  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

– zmiany w Statucie Sołectwa Brzeźno,

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Goworowo

– wyrażenia opinii dot. budowy wieży w Jaworach Podmaściu,

– funduszu sołeckiego na rok 2013.

2. Sprawy różne.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                             Rafał Iwański

środa, 21-03-2012, 13:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 971
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                             Karolina  Łazicka

 

wtorek, 21-02-2012, 09:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1092
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Agata Majk

 

wtorek, 21-02-2012, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1058
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011