Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 15 marca 2013 r. zwołałam XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

wtorek, 12-03-2013, 08:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 973
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

porządek posiedzenia;

1. Omówienie projektów uchwał:

a)  opłaty targowej,

b)  przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

 

piątek, 22-02-2013, 07:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 915
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ PRZWODNICZĄCĄ RADY GMINY GOWOROWO

Przewodniczący Rady Gminy Goworowo Karolina Łazicka przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  w Urzędzie  Gminy Goworowo pokój nr 18 w godz. od 16.00 do godz. 17.00.

 

środa, 20-02-2013, 15:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1054
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXI SEJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Goworowo.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podziękowanie i wręczenie nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) opłaty targowej,

b) przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie,

c) przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18-02-2013, 15:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1020
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 16 w Urzędzie

Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia :

 1.  Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

wtorek, 12-02-2013, 14:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1069
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja  dotycząca racjonalizacji wydatków w oświacie w związku ze złożonym wnioskiem Komisji Oświaty dot. oszczędności w oświacie.
 3. Omówienie propozycji zadań  inwestycyjnych  na lata 2014-2020.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

piątek, 08-02-2013, 09:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1111
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

 

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                          Karolina Łazicka

poniedziałek, 28-01-2013, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1096
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W  dniu 30 stycznia 2013 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo o godz. 10.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Goworowo.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    opłaty targowej,

b)    funduszu sołeckiego w gminie Goworowo na 2014 r.,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

d)     rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.

6. Przedstawienie propozycji herbu Gminy Goworowo

– dyskusja.

7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i Rady Gminy Goworowo na 2013 r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

piątek, 25-01-2013, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1078
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Odczytanie i omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                        Janina Bąkowska

poniedziałek, 21-01-2013, 14:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1040
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek  posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów  z posiedzeń Komisji.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Sprawy różne.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                         Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 21-01-2013, 14:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1165
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011