Gmina Goworowo

dziś jest: 13 sierpnia 2020
Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek  posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów  z posiedzeń Komisji.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Sprawy różne.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                         Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 21-01-2013, 14:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1189
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Agata Majk

poniedziałek, 21-01-2013, 14:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 941
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 17 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2012r.
 2. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
 4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)    opłaty targowej,

b)    funduszu sołeckiego,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso

6. Sprawy różne.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                   Rafał Iwański

wtorek, 15-01-2013, 10:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1243
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 4 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1.  Informacja na temat realizacji projektu dotyczącego punktów przedszkolnych  w miejscowości Pasieki, Lipianka.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Karolina Łazicka

czwartek, 03-01-2013, 09:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1154
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 29 grudnia 2012 r. zwołałam XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo .

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2012-2021,

b) zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

czwartek, 27-12-2012, 12:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1092
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGOI GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Temat posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Goworowo na 2013 r.
 3. Sprawy różne.

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                 Arkadiusz Miłek

piątek, 07-12-2012, 14:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1039
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 18 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Goworowo na 2013 r.
 3. Zapoznanie z realizacją wniosków z XXVI Sesji.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                 Janina Bąkowska

piątek, 07-12-2012, 14:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1091
POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZADKU

W dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

2. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Goworowo na 2013 rok.

3. Sprawy różne.

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                    Rafał Iwański

piątek, 07-12-2012, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1070
POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Goworowo na 2013 rok.
 3. mówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Agata Majk

piątek, 07-12-2012, 13:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1110
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16  Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia;

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu  gminy na 2013 r.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

poniedziałek, 03-12-2012, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1103
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011