Gmina Goworowo

dziś jest: 03 sierpnia 2020
Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 1330  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Jerzy Manowski

piątek, 10-01-2020, 12:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 206
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2020r o godz. 1230  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 i VIII/2019 posiedzeń komisji.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

piątek, 10-01-2020, 12:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 187
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 1430  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z posiedzenia komisji.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej za 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

piątek, 10-01-2020, 12:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 190
Podsumowanie XVII Sesji Rady Gminy

 „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

 Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory….”

W dniu 19 grudnia 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo o godz. 1100 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe poprzedzające XVII sesję Rady Gminy Goworowo, w którym uczestniczyli Wójt, radni i zaproszeni goście.

W wyjątkowy klimat i duchową atmosferę tych niezwykłych świąt uczestników spotkania swym występem wprowadziły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Goworowie pod kierunkiem pań Jolanty Romanowskiej, Urszuli Kordasz i Anny Brejnak. Występ dzieci spotkał się z ogromnym uznaniem uczestników spotkania. Dzieci otrzymały nie tylko gromkie brawa, ale i mnóstwo słodkich prezentów. Wójt Gminy pan Piotr Kosiorek wraz z przewodniczącą Rady Gminy Goworowo Krystyną Subczyńską złożyli wszystkim uczestnikom spotkania i mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Po wspólnym dzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnych życzeń na wszystkich zebranych gości czekał przepięknie udekorowany tradycyjny wigilijny stół z przepysznymi potrawami przygotowany przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

wtorek, 31-12-2019, 09:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 292
Transmisja – XVII Sesja Rady Gminy Goworowo – 19.12.2019r.
środa, 18-12-2019, 22:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 290
Posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 1400  w  sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 12-12-2019, 15:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
XVII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 19 grudnia 2019r. zwołuję XVII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030,
 • – dyskusja

– podjęcie uchwały

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2020,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały

czwartek, 12-12-2019, 15:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 246
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 listopada 2019r. podczas XVI sesji rady Gminy Goworowo swoją obecnością zaszczycił radnych Pan Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł i Pan Grzegorz Bakuła Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych.

Obecni na sesji goście zwrócili się do radnych Gminy Goworowo o dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 4403 W od drogi krajowej nr 8 (rondo) do mostu w msc. Goworowo; Nr 2575 W od drogi (Knurowiec – Ostrołęka) do msc. Czernie oraz drogi Nr 2569 W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo” i zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie w kwocie  1 175 000 zł. Kwota ta stanowi 10 % wartości inwestycji ponieważ 90 % zadania pokryje powiat wraz z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Starosta poinformował, iż rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych ma duże znaczenie zarówno dla powiatu jak i dla gminy Goworowo, ponieważ pozytywnie wpłynie na poprawę płynności w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Podziękował również za bardzo dobrą współpracę z Gminą Goworowo. Sołtysi i radni mieli możliwość zgłoszenia wniosków i uwag dotyczących dróg powiatowych.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

piątek, 29-11-2019, 13:02 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 316
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porzadku

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VI z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz z projektem uchwały – wydanie opinii.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały – opinia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 29-11-2019, 10:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 220
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VII z posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2018/2019.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały w zakresie działalności komisji –  opinia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa

środa, 27-11-2019, 09:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 249
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011