Gmina Goworowo

dziś jest: 02 lipca 2020
Imieniny: Jagody, Urbana, Martyniana
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

W  dniu 28 marca 2012 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

wtorek, 27-03-2012, 07:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1197
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 27 marca 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie  projektów uchwał.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Arkadiusz Miłek

piątek, 23-03-2012, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1097
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

Zawiadamiam, że w dniu 22.marca 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

środa, 21-03-2012, 13:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1066
ZAPROSZENIE NA KOMISJĘ

W  dniu 22.03.2012 r. o godz. 10.00  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

– zmiany w Statucie Sołectwa Brzeźno,

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Goworowo

– wyrażenia opinii dot. budowy wieży w Jaworach Podmaściu,

– funduszu sołeckiego na rok 2013.

2. Sprawy różne.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                             Rafał Iwański

środa, 21-03-2012, 13:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1114
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                             Karolina  Łazicka

 

wtorek, 21-02-2012, 09:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1251
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Agata Majk

 

wtorek, 21-02-2012, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1195
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa

 

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Rafał Iwański

 

wtorek, 21-02-2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1224
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 lutego 2012 r.w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.,

c)      funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.,

d)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015,

f)       zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie – dyskusja

g)     powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników,

h)     nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie,

i)       upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

j)       przystąpienia Gminy Goworowo do  realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – projekty systemowe, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”,

k)      przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo na lata 2010-2032”.

l)       poparcia inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączeniu regionu ostrołęcko-siedleckiego do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej,

m)   odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

n)     powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad XVII sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 16-02-2012, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1287
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2012 r o. w Sali nr 16 o godz. 11.00, w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie spraw organizacyjnych Komisji.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                   Janina Bąkowska

piątek, 10-02-2012, 13:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1228
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie.
 2. Informacja o liczbie uczniów w Szkołach w Pasiekach i Kuninie.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    Agata Majk

 

piątek, 10-02-2012, 13:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1275
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011