Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
XVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 listopada 2019r. zwołuję XVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

proj. uchw. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…)

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 (2)

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.146.16 RG Goworowo z dnia 29 czerwca w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (…)

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

czwartek, 21-11-2019, 08:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 262
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VI z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

 Janusz Żebrowski

wtorek, 19-11-2019, 14:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 225
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VI z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie projektu uchwały dotyczącej aktualizacji regulaminu zdrowotnego dla nauczycieli – Wójt Gminy Goworowo.
 4. Zapoznanie z zaktualizowanym regulaminem wynagradzania nauczycieli – projekt uchwały.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

 Justyna Kępa

poniedziałek, 18-11-2019, 09:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 199
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019r. o godz. 1300  w  sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII i VIII z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz z projektem uchwały – wydanie opinii.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały – opinia komisji.
 5. Analiza wniosków wynikających ze strategii oraz dot. funduszu sołeckiego składanych do projektu budżetu na 2020 rok.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały:
 • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

poniedziałek, 18-11-2019, 09:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopad 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr V z posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Goworowo w tym analizą zadłużenia, ilość wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych.
 4. Zaopiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 5. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz z projektem uchwały – wydanie opinii.
 6. Omówienie projektu budżetu Gminy Goworowo na rok 2020 wraz z projektem uchwały – opinia komisji.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

poniedziałek, 18-11-2019, 09:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 193
Transmisja – XV Sesja Rady Gminy Goworowo – 13.11.2019r.
wtorek, 12-11-2019, 22:22 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 306
XV Sesja Rady gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 13 listopada 2019r. zwołuję Nadzwyczajną XV Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj.uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

czwartek, 07-11-2019, 12:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 271
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 07-11-2019, 12:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 252
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się dalsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Kontrola realizacji uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 07-11-2019, 12:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 206
Transmisja – XIV Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.10.2019r.
poniedziałek, 28-10-2019, 13:16 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 296
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011