Gmina Goworowo

dziś jest: 22 listopada 2019
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Duża zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Duża, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. w remizo – świetlicy o godz. 1800.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza  Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 12 Kwiecień 2019, 13:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 350
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ludwinowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ludwinowo, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. u sołtysa wsi – Pani Grażyny Gołębiewskiej  o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 12 Kwiecień 2019, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 337
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Czarnowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnowo, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. w remizo – świetlicy o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 12 Kwiecień 2019, 13:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 363
VIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 16 kwietnia 2019 r. zwołuję VIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028.

piątek, 05 Kwiecień 2019, 14:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 258
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia  2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia komisji.
 3. Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za wodę ścieki, odpady komunalne wobec Gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy według stanu na rok 2019.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

piątek, 05 Kwiecień 2019, 14:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 263
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Zaorze zwołuje się III zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zaorze, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w domu u Pani Ciszkowskiej Krystyny – sołtysa wsi o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

  Wójt Gminy

  Piotr Kosiorek

czwartek, 04 Kwiecień 2019, 14:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 290
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019r. koło pałacu  o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy Goworowo

 Piotr Kosiorek

czwartek, 04 Kwiecień 2019, 14:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 250
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

piątek, 29 Marzec 2019, 12:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 254
Transmisja – VII Sesja Rady Gminy Goworowo – 29.03.2019r.
piątek, 29 Marzec 2019, 10:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 301
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Szarłat zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szarłat, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. o godz. 1500 u sołtysa wsi Pani Wandy Paprockiej.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

środa, 27 Marzec 2019, 10:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 236
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011