Gmina Goworowo

dziś jest: 13 lipca 2020
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo

odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kontrola realizacji uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 22-10-2019, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 190
XIV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 28 października 2019 r. zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 2.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019-2023”,
 • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

proj. uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2019-2023

proj. uchw. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

wtorek, 22-10-2019, 14:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 219
Wsp.ólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 24 października 2019r. o godz. 14.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XV ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

poniedziałek, 21-10-2019, 14:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 233
Transmisja – XIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.09.2019r.
poniedziałek, 30-09-2019, 08:32 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 386
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 3 października 2019r. o godz. 13.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIV ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych, na które Gmina Goworowo udzieliła dofinansowania Powiatowi Ostrołęckiemu – spotkanie z Panem Starostą Ostrołęckim i przedstawicielem firmy Ostrada.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

piątek, 27-09-2019, 08:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 249
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 7 października 2019 r. o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr V z posiedzenia komisji.
 3. Analiza stanu pozyskiwania środków z realizacji projektów unijnych przez jednostki organizacyjne gminy: GOKSiR, GOPS, ŚDS w Czarnowie, Placówki Oświatowe za okres od 1.01.2018r do 01.07.2019r.
 4. Zapoznanie komisji z wynikami edukacyjnymi i osiągnięciami placówek oświatowych w gminie – analiza wyników zewnętrznych w odniesieniu do powiatu i województwa.
 5. Analiza sytuacji Szkoły Podstawowej w Goworowie filia Szczawin.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

 Justyna Kępa

piątek, 27-09-2019, 08:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
XIII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 września 2019r. zwołuję XIII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminu Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez włączenie jej części z użytkowania drogi publicznej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wylączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej

proj. uchw. w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla GG na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026

wtorek, 24-09-2019, 13:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 282
Wspólne posiedzenie Komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 26 września 2019r. o godz. 14.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XII i XIII ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019r.
 4. Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
 5. Omówienie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

  Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 24-09-2019, 13:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 215
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019r. o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Ocena realizacji zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 24-09-2019, 13:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 257
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 4 września 2019r. o godz. 13.00 w sali  nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XI ze wspólnego posiedzenia komisji
 3. Omówienie i zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
 4. Rozpatrzenie i omówienie spraw:
 • zagospodarowania obiektu byłej Szkoły Podstawowej w Kruszewie,
 • montaż kamer na terenie miejscowości Goworowo.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

 Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

piątek, 30-08-2019, 14:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 329
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011