Gmina Goworowo

dziś jest: 22 listopada 2019
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Nogawki zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Nogawki, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 241
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Gierwaty zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Gierwaty, które odbędzie się w dniu 24 marca 2019r. w domu Pana Janusza Żebrowskiego Radnego Gminy Goworowo  o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 269
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Dzbądzek zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dzbądzek, które odbędzie się w dniu 23 marca 2019r. w domu u Pani Doroty Mościckiej – sołtysa wsi o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 263
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Jemieliste zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jemieliste, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019r. w budynku szkoły w Kaczce o godz. 1530.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 258
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Damięty zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Damięty, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019r. w domu u Pana Leszka Buczyńskiego– sołtysa wsi o godz. 1000.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 247
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Zaorze zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zaorze, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019r. w domu u Pani Ciszkowskiej Krystyny – sołtysa wsi o godz. 1100.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 265
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Goworowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. w domu Pani Małgorzaty Czerepskiej – Sołtysa wsi o godz. 1500.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

 Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

 

piątek, 15 Marzec 2019, 14:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 284
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad posiedzenia komisji oraz jego zmian.
 3. Stanowisko Rady Gminy Goworowo w sprawie systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich (pismo z Sejmu).
 4. Stanowisko Rady Gminy Goworowo dotyczące dopłat do pieców centralnego ogrzewania. Podpisanie umowy z fundacją Global Eco.
 5.  Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Subczyńska

środa, 13 Marzec 2019, 12:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 243
VI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 11 marca 2019 r. zwołuję VI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2019 roku”,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i w szkoleniach pożarniczych,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
 1. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo i Rady Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

proj. uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPFGG na lata 2019-2028

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 280
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statusu Sołectwa Kaczka zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kaczka, które odbędzie się w dniu 12 marca 2019r. w budynku byłej Szkoły Podstawowej o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 295
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011