Gmina Goworowo

dziś jest: 22 marca 2019
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
Informacja

Goworowo, dnia 2014-10-21

 

Gminna komisja Wyborcza w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r– Kodeks wyborczy w dniu 23 października 2014r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z-ca przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Owczarek

środa, 22 Październik 2014, 07:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 561

uchwala1

informacja1

wtorek, 21 Październik 2014, 13:11 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 579
INFORMACJA WYBORCZA

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych.

Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.

Michał Minda

Dyrektor Obsługi Technicznej Klienta w Warszawie

wtorek, 07 Październik 2014, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 551
GMINNA KOMISJA WYBORCZA w GOWOROWIE

 

  1. Janina Bąkowska               – Przewodnicząca Komisji
  2. Elżbieta Owczarek             – Z-ca Przewodniczącej
  3. Anna Roicka                     – Członek Komisji
  4. Leszek Jan Buczyński       – Członek Komisji
  5. Ewa Burzycka                   – Członek Komisji
  6. Renata Dumała                 – Członek Komisji
  7. Jadwiga Pianko                 – Członek Komisji
  8. Jakub Skierczyński           – Członek Komisji

Gminna Komisja Wyborcza w Goworowie pełni dyżury w godzinach pracy Urzędu w sali nr 16, tel. 29 – 769-37 – 26   w godz. od 7.30 do 15.30.

  W dniu 7 października 2014r i 17 października 2014r do godz. 24.00

                                                       Przewodniczący

                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                      Janina Bąkowska

czwartek, 25 Wrzesień 2014, 14:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 672
INFORMACJA

 

         WÓJT GMINY GOWOROWO INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBYWA SIĘ W POK. NR 14. I piętro

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE PANI MARIANNA SKIERKOWSKA DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014R W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

                                                                         Małgorzata Kulesza

                                                                            Wójt Gminy

czwartek, 25 Wrzesień 2014, 11:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 602
Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E – obwody– do pobrania

O B W I E S Z C Z E N I E- okręgi – do pobrania

środa, 03 Wrzesień 2014, 15:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 639
OGŁOSZENIE

Goworowo dnia 2014-09-03

 

W Y K A Z
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

1. Sołectwo GOWOROWO –
– zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
– tablica informacyjna ustawiona przy posesji Sołtysa, ul. Sienkiewicza,
– tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
– tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
– tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)
2. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
– tablice informacyjne ustawione przy posesji
Sołtysa – sztuk 43,
– Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                          Małgorzata Kulesza

środa, 03 Wrzesień 2014, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 637
INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW

Przypominam  przewoźnikom działającym naterenie Gminy Goworowo, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej przemieszczanie się pojazdów, na których eksponowane są materiały wyborcze komitetów wyborczych w okresie tzw. „ciszy wyborczej” będzie stanowiło naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej (art. 498 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Małgorzata Kulesza

/ -/   Wójt Gminy Goworowo

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:54 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 631
I N F O R M A C J A OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GOWOROWIE

       Na podstawie  art. 182 § 1 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r –Kodeks wyborczy ( Dz. U.  z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej.

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:38 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 987
I N F O R M A C J A

 

 Informuję, że wszystkie Obwodowe Komisji Wyborcze na terenie

 gminy Goworowo rozpoczynają pracę w wyborach do Parlamentu

  Europejskiego  w dniu 25 maja 2014r o godz. 6.00

 

                                              Marianna Skierkowska – pełnomocnik

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 649
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011