Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Spoty o technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM
https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM (język
polski migowy)
https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT
https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT
(język polski migowy)
https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

piątek, 16-10-2015, 16:45 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 928
Zarządzenie

Do pobrania- Zarządzenie nr 86 uzupełnienie składu komisji

piątek, 16-10-2015, 08:38 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 942
INFORMACJA

Informacja o składach obwodowych Komisji Wyborczych

środa, 14-10-2015, 08:01 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 978
Zarządzenia

w sprawie odwołania ze składu komisji

Zarządzenie 84 odwołanie ze składu komisji P. Jana Zięba

Zarzadzenie 85 odwołanie ze składu komisji P. Łukasza Zięba

poniedziałek, 12-10-2015, 11:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1025
Zarządzenie Nr 82/2015

Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych – Do pobrania

wtorek, 06-10-2015, 08:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 940
INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA O LOSOWANIU KOMISJI

piątek, 02-10-2015, 09:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 935
INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych  obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Goworowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 2 października 2015 r. (piątek) do godz. 15.30.Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia przyjmują z upoważnienia Wójta Gminy Goworowo pracownik Urzędu Gminy Goworowo w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ostrołęckiej 21

− I piętro, pok. 14, tel.: 29 – 769-37-10 w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik   do niniejszej uchwały/informacji.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 5 października 2015 r.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 2 października 2015 r.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu, w dniu 2 października 2015 r., dokona Wójt Gminy Goworowo spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Goworowo.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinach przyjmowania zgłoszeń od wyborców, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony   w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 2 października 2015 r.

Marianna Skierkowska

Pełnomocnik Wyborczy

czwartek, 01-10-2015, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 857
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o obwodach

czwartek, 24-09-2015, 10:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 917
INFORMACJA O MIEJSCACH DO UMIESZCZENIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH

 

Wykaz  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
1. Sołectwo GOWOROWO –
– zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
– tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
– tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
– tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)
2. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
– tablice informacyjne ustawione przy posesji Sołtysa – sztuk 43,
– Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

Wójt Gminy
Małgorzata Kulesza

czwartek, 24-09-2015, 10:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 833
Informacja o składach komisji

doc02784220150825092733_001doc02784320150825092745_001doc02784320150825092745_002doc02784320150825092745_003doc02784320150825092745_004doc02784320150825092745_005doc02784320150825092745_006doc02784320150825092745_007

wtorek, 25-08-2015, 09:30 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 901
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011