Gmina Goworowo

dziś jest: 18 stycznia 2019
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
OGŁOSZENIE

Goworowo dnia 2014-09-03

 

W Y K A Z
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

1. Sołectwo GOWOROWO –
– zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
– tablica informacyjna ustawiona przy posesji Sołtysa, ul. Sienkiewicza,
– tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
– tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
– tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)
2. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
– tablice informacyjne ustawione przy posesji
Sołtysa – sztuk 43,
– Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                          Małgorzata Kulesza

środa, 03 Wrzesień 2014, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 601
INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW

Przypominam  przewoźnikom działającym naterenie Gminy Goworowo, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej przemieszczanie się pojazdów, na których eksponowane są materiały wyborcze komitetów wyborczych w okresie tzw. „ciszy wyborczej” będzie stanowiło naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej (art. 498 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Małgorzata Kulesza

/ -/   Wójt Gminy Goworowo

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:54 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 602
I N F O R M A C J A OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GOWOROWIE

       Na podstawie  art. 182 § 1 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r –Kodeks wyborczy ( Dz. U.  z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej.

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:38 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 944
I N F O R M A C J A

 

 Informuję, że wszystkie Obwodowe Komisji Wyborcze na terenie

 gminy Goworowo rozpoczynają pracę w wyborach do Parlamentu

  Europejskiego  w dniu 25 maja 2014r o godz. 6.00

 

                                              Marianna Skierkowska – pełnomocnik

poniedziałek, 19 Maj 2014, 13:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 616
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW NA WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

     Wójt Gminy Goworowo informuje, że osoby zamieszkałe na terenie Gminy Goworowo, które nie są zameldowane na pobyt stały i nie są ujęte w rejestrze wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców do dnia 20.05.2014 r. w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 23 I piętro.

 

 

                                                                      Wójt Gminy

                                                         Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 13 Maj 2014, 15:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 614
INFORMACJA

                           Wójt Gminy Goworowo informuje, że  spis wyborców na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25.05.2014 roku, zostanie wyłożony  w Urzędzie Gminy  Goworowo pokój Nr 23 I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach 12.05.2014 do 16.05.2014 roku.

W dniu 12.05.2014 od 7.00 do 18.00

               Prosimy wyborców o sprawdzanie prawidłowości sporządzonego spisu.

 

                                                                     Wójt Gminy

                                                                Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 12 Maj 2014, 07:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 576
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Plik do pobrania

poniedziałek, 05 Maj 2014, 13:10 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 551
OBWIESZCZENIE

obwieszczenie

Do pobrania zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Goworowo z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

środa, 09 Kwiecień 2014, 14:41 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 619
Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014

WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

poniedziałek, 07 Kwiecień 2014, 14:33 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 645
WYBORY 2011 w GMINIE GOWOROWO

Pani Wójt i Pan Sekretarz Gminy Goworowo serdecznie dziękują wyborcom naszej Gminy za udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 roku. Frekwencja w naszej Gminie wyniosła 35,19%.Podziękowania również składają członkom Obwodowych Komisji Wyborczych dzięki, którym głosowanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.

W Gminie Goworowo wybory do Sejmu RP wygrał KW PIS z niewielką przewagą nad KW PSL  III miejsce zajął KW PO.

W wyborach  do Senatu RP największą ilość głosów zdobył Stanisław Jastrzębski ok.50%

Wójt Gminy

Małgorzata Kulesza

wtorek, 11 Październik 2011, 08:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1228
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011