Gmina Goworowo

dziś jest: 20 marca 2018
Imieniny: Klaudii, Eufemii, Cyriaki
Zarządzenie Nr 82/2015

Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych – Do pobrania

wtorek, 06 Październik 2015, 08:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 467
INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA O LOSOWANIU KOMISJI

piątek, 02 Październik 2015, 09:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 430
INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych  obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Goworowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 2 października 2015 r. (piątek) do godz. 15.30.Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia przyjmują z upoważnienia Wójta Gminy Goworowo pracownik Urzędu Gminy Goworowo w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ostrołęckiej 21

− I piętro, pok. 14, tel.: 29 – 769-37-10 w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik   do niniejszej uchwały/informacji.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 5 października 2015 r.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 2 października 2015 r.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu, w dniu 2 października 2015 r., dokona Wójt Gminy Goworowo spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Goworowo.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinach przyjmowania zgłoszeń od wyborców, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony   w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 2 października 2015 r.

Marianna Skierkowska

Pełnomocnik Wyborczy

czwartek, 01 Październik 2015, 13:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 388
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o obwodach

czwartek, 24 Wrzesień 2015, 10:51 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 411
INFORMACJA O MIEJSCACH DO UMIESZCZENIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH

 

Wykaz  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
1. Sołectwo GOWOROWO –
– zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
– tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
– tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
– tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)
2. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
– tablice informacyjne ustawione przy posesji Sołtysa – sztuk 43,
– Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

Wójt Gminy
Małgorzata Kulesza

czwartek, 24 Wrzesień 2015, 10:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 342
Informacja o składach komisji

doc02784220150825092733_001doc02784320150825092745_001doc02784320150825092745_002doc02784320150825092745_003doc02784320150825092745_004doc02784320150825092745_005doc02784320150825092745_006doc02784320150825092745_007

wtorek, 25 Sierpień 2015, 09:30 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 389
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

poniedziałek, 17 Sierpień 2015, 13:34 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 452
INFORMACJA

Goworowo, dnia 2015-08-07

INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH
KOMISJI DS. REFERENDUM ZARZĄDZONYM NA 6 WRZEŚNIA 2015R.

Wójt Gminy Goworowo informuje, że we wtorek 11 sierpnia 2015r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 16 odbędzie się publiczne losowanie składów komisji obwodowych ds. referendum.
Losowanie przeprowadzone będzie we wszystkich obwodach głosowania, ponieważ w każdym obwodzie zgłoszono powyżej 8 kandydatów.

Marianna Skierkowska – pełnomocnik wyborczy

piątek, 07 Sierpień 2015, 10:59 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 395
Informacja

I n f o r m a c j a

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonym na 6 września 2015r odbywa się codziennie do dnia 7 sierpnia 2015r do godz. 15.30 w pokoju nr 14 ( I piętro).
Osoba przyjmująca zgłoszenia – Marianna Skierkowska

poniedziałek, 03 Sierpień 2015, 14:45 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 430

doc02605420150715115753_001Zarządzenie 62 – upoważnienie pracownika

Zarządzenie 63 – wykaz miejsc na obwieszczenia urzędowe

środa, 15 Lipiec 2015, 11:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 383
Strona 3 z 812345...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011