Gmina Goworowo

dziś jest: 21 lipca 2018
Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 36/2015

WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie w sprawie powołania OKW

poniedziałek, 20 Kwiecień 2015, 09:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 466
WYBORY – INFORMACJE DODATKOWE
 • wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.;
 • głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania;
 • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia      1 maja 2015 r.

 

 

 

czwartek, 16 Kwiecień 2015, 12:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 449
INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych  obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Goworowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,                                    zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) do godz. 15.30.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia przyjmują z upoważnienia Wójta Gminy Goworowo, pracownik Urzędu Gminy Goworowo w siedzibie Urzędu przy ul. Ostrołęckiej 21− I piętro, pok. 14, tel.: 29 – 76 14 043 w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały/informacji.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu, w dniu 20 kwietnia 2015 r., dokona Wójt Gminy Goworowo spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Goworowo.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinach przyjmowania zgłoszeń od wyborców, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz umieszczony   w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 

Wójt Gminy – Małgorzata Kulesza

czwartek, 16 Kwiecień 2015, 08:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 506
Informacja

Upoważnienie pracownika do czynności wyborczych

Do pobrania – Zarządzenie

poniedziałek, 13 Kwiecień 2015, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 474
W Y K A Z

Miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

 

 1. Sołectwo GOWOROWO
  • zewnętrzna tablica informacyjna na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16 a,
  • tablica informacyjna ustawiona przy posesji Sołtysa, ul. Sienkiewicza,
  • tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21,
  • tablica informacyjna na ul. Ks. Dulczewskiego,
  • tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS)

 

 

 1. pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO
  • tablice informacyjne ustawione przy posesji Sołtysa – sztuk 43,

         – Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie

 

                                                             Wójt Gminy

                                                         Małgorzata Kulesza

piątek, 10 Kwiecień 2015, 12:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 450
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Nr

obwodu głosowania

Granica obwodu Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

     1. Sołectwa: Goworowo, Goworówek, Pokrzywnica, Pokrzywnica Kolonia , Czernie, Grodzisk Mały, Wólka Brzezińska. Zespół Szkół Nr 1 Goworowo, Goworówek 43A

                

     2. Sołectwa: Daniłowo, Szczawin, Ludwinowo, Ponikiew Duża, Czarnowo, Rębisze Działy, Rębisze Kolonia, Rębisze Parcele. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,             ul. Szkolna 16A ,Goworowo

                

     3.   Sołectwa: Kaczka, Jemieliste, Góry, Józefowo, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kolonia, Pasieki. Szkoła Podstawowa Pasieki, ul. Szkolna 2
     4. Sołectwa: Kobylin, Borki, Wólka Kunińska, Dzbądzek, Jurgi, Zaorze, Michałowo, Szarłat, Kunin. Szkoła Podstawowa, Kunin 22A,
     5. Sołectwa: Kruszewo, Jawory Wielkopole, Jawory Stare, Jawory Podmaście. Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kruszewo, Jawory Wielkopole 35A
     6. Sołectwa: Damięty, Grabowo, Gierwaty, Nogawki, Struniawy, Żabin. Filia Gminnej Biblioteki   Publicznej, Żabin 100
     7. Sołectwa: Brzeźno, Brzeźno Kolonia. Świetlica, Brzeźno 37A
     8. Sołectwa: Cisk, Lipianka. Ośrodek Edukacji Regionalnej, Lipianka 37A

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy
od godziny 700 do 2100 .

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                        Małgorzata Kulesza

                                                                                                                     

 

Informacje dodatkowe:

 • wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.;
 • głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania;
 • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 1 maja 2015 r.

 

 

wtorek, 31 Marzec 2015, 12:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 518
Postanowienie

doc01660220141203123427doc01660220141203123427

środa, 03 Grudzień 2014, 12:48 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 466
INFORMACJA POWYBORCZA

 

W II turze wyborów na wójta gminy zwyciężyła Pani Małgorzata Kulesza uzyskując 1.570 głosów, tj. 51,46% ważnie oddanych głosów, Pan Janusz Gajewski uzyskał 1.481 głosów, tj. 48,54 % ważnie oddanych głosów.

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 44,01 %.

 

Informację przygotowała Marianna Skierkowska

 

poniedziałek, 01 Grudzień 2014, 09:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 496

I N F O R M A C J A

Informuję, że wszystkie Obwodowe Komisji Wyborcze na terenie

gminy Goworowo rozpoczynają pracę w ponownych wyborach wójta

w dniu 30 listopada 2014r o godz. 6.00

Marianna Skierkowska – pełnomocnik

środa, 26 Listopad 2014, 13:53 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 478
Protokoły wyników głosowania

Protokół

Protokół

czwartek, 20 Listopad 2014, 12:13 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 419
Strona 5 z 9« Pierwsza...34567...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011