- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
SUBCZYŃSKA Krystyna

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
ZIĘBA Krzysztof

Radni:
DOMASIK Danuta
DZIERZGOWSKA Monika
GALARSKA Agata
GÓRECKI Sylwester Mariusz
KĘPA Justyna Joanna
KWIATKOWSKA Anna
MANOWSKI Jerzy
PODLEŚ Jakub
PSKIET Ryszard
RURKA Marcin
WINCZEWSKI Krzysztof Dariusz
ZIEMEK Mirosław Antoni
ŻEBROWSKI Janusz

Składy komisji:
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej [1]
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej [2]
Komisja Rewizyjna [3]
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku [4]
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji [5]