Gmina Goworowo

dziś jest: 17 stycznia 2018
Imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana
Schemat organizacyjny
Kierownictwo
Małgorzata Maria Kulesza – Wójt Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 761 37 11, m.kulesza@goworowo.pl
Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 12, a.mulawka@goworowo.pl
Hanna Damięcka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pokój nr 2, parter  
tel: 29 769 37 32 , h.damiecka@goworowo.pl
Anna Pietras – Skarbnik Gminy – pokój nr 7, parter
tel: 29 769 37 16, a.pietras@goworowo.pl
Katarzyna Więckowska – Radca Prawny, pokój nr 15, I piętro
Referat Ogólny – podległy Sekretarzowi Gminy
Marianna Skierkowska – Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi sekretariatu – pokój nr 14, I piętro
tel: 29 769 37 10 , m.skierkowska@goworowo.pl
Grażyna Karpińska – Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadrowych i płacowych – pokój nr 11, I piętro
tel: 29 769 37 17 , g.karpinska@goworowo.pl
Elżbieta Owczarek – Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów – pokój nr 18, I piętro
tel: 29 769 37 18, e.owczarek@goworowo.pl
Anna Turkiewicz – Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i kancelaryjnych – pokój nr 23, I piętro
tel: 29 769 37 40 , a.turkiewicz@goworowo.pl
Bożena Ptak – Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i pomocy społecznej – pokój nr 1, parter
tel: 29 769 37 41 , b.ptak@goworowo.pl
Jan Zięba – Stanowisko pracy ds. oświatowych – pokój nr 11, I piętro
tel: 29 769 37 33 , j.zieba@goworowo.pl
Ewa Burzycka – Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. – pokój nr 22, I piętro
tel: 29 769 37 22 , e.burzycka@goworowo.pl
Andrzej Ziemek – Stanowisko pracy ds. budownictwa, gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego – pokój nr 17, I piętro
tel: 29 769 37 23 , a.ziemek@goworowo.pl
Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – podległy Sekretarzowi Gminy
Marek Radecki – Stanowisko pracy ds. środków pomocowych i zamówień publicznych – pokój nr 21, I piętro
tel: 29 769 37 21 , m.radecki@goworowo.pl
Mateusz Zacharek – Stanowisko pracy ds. inwestycji, drogownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych – pokój nr 21, I piętro
tel: 29 769 37 19 , m.zacharek@goworowo.pl
Jolanta Zalewska – Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – pokój nr 19, I piętro
tel: 29 769 37 34 , j.zalewska@goworowo.pl
Referat Budżetu i Finansów
Teresa Orłowska – Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 28 , t.orlowska@goworowo.pl
Marzena Twardziak – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokoj nr 5, parter
tel: 29 769 37 35 , m.pietras@goworowo.pl
Sylwia Gołębiewska – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 25 , s.golebiewska@goworowo.pl
Elżbieta Głogowska – Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat – pokój nr 8, parter
tel: 29 769 37 38 , e.glogowska@goworowo.pl
Barbara Szulkowska – Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej urzędu – pokój nr 5, parter
tel: 29 769 37 15 , b.szulkowska@goworowo.pl
Krystyna Kowalewska – Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół – pokój nr 12, I piętro
tel: 29 769 37 27 , k.kowalewska@goworowo.pl
wtorek, 15 Marzec 2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011