Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Czyste Powietrze

 

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

 

 Informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o płatność w  programie „Czyste powietrze”

Wymiana  źródła ciepła:

– Imienny dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła

– Dokumenty zakupu (faktury imienne na osobę, która złożyła wniosek) – ułożone chronologicznie

– Karta produktu

– Etykieta energetyczna

– Certyfikat ecodesign (jeśli dotyczy)

– Protokół odbioru i montażu źródła ciepła

– Protokół odbioru instalacji c.o. i c.w.u (jeśli dotyczy)

– Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej (jeśli dotyczy)

– Karta gwarancyjna wraz z datą uruchomienia źródła ciepła/rekuperatora/ kolektorów słonecznych

– Protokół odbioru wykonania przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (jeśli dotyczy)

– Protokół z przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej ( jeśli dotyczy)

– Kserokopia zatwierdzonego projektu budowlanego instalacji gazowej (jeśli dotyczy)

– Umowa z dystrybutorem gazu (jeśli dotyczy)

– Zaświadczenie  Operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Energii (dotyczy montażu mikroistalacji fotowoltaicznej)

– Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny ( dotyczy kolektorów słonecznych)

https://lista-zum.ios.edu.pl  – tu sprawdzisz czy wybrane źródło ciepła spełnia kryteria programu

 

Docieplenie przegród budowlanych

– Dokumenty zakupu (imienne faktury na osobę składającą wniosek) – ułożone chronologicznie

– Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej (nie dotyczy jeśli montaż następuje siłami własnymi)

– W przypadku ocieplenia  – etykieta techniczna użytego w pracach styropianu, zawierająca informację o wartości współczynnika lambda

– Stolarka drzwiowa i okienna specyfikacja techniczna ze współczynnikiem przenikania lambda

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ – tu policzysz jaka grubość styropianu potrzebna jest aby zgodnie z założeniami programu ocieplić dom (kalkulator grubości izolacji)

 

Przydatne linki :

http://www.wfosigw.pl/

https://www.bosbank.pl/

https://www.nfosigw.gov.pl/

poniedziałek, 07-11-2016 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011