Gmina Goworowo

dziś jest: 24 czerwca 2024
Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
Gospodarka komunalna

Do pobrania decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 2024.03.12 zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Ceny usług ZGK Goworowo od 01.01.2024r. (netto)


Kontrola zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobów pozbywania się ich z nieruchomości

Do pobrania:

Oświadczenie

 

Lista firm asenizacyjnych posiadających pozwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goworowo

Informacja o obowiązku posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Do pobrania:

Ceny usług ZGK obowiązujące od 01.12.2021 r.

Do pobrania:

Cena z wodę i ścieki zgk

Do pobrania:

Ceny usług ZGK

Do pobrania:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Informacja o zmianie opłat za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z dniem 19.05.2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za wodę i ścieki zgodnie z decyzją nr  BI.RET.0704732018.TR Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Decyzja nr BI.RET.0704732018.TR

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
07-440 GOWOROWO
UL. SZKOLNA 16A
NIP: 758-11-11-643
REGON: 550404289
TELEFON: 29 761 40 70
KOMÓRKOWY: 606 638 291

TARGOWISKO GMINNE

UCHWAŁA NR XI/57/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 16 lipca 2019 r.w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XII/108/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR IX/47/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”

UCHWAŁA NR IX/48/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie opłaty targowejt-

UCHWAŁA NR XII/108/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011