- Gmina Goworowo - https://goworowo.pl -

Gospodarka komunalna

Do pobrania:

Ceny usług ZGK obowiązujące od 01.12.2021 r. [1]

Do pobrania:

Cena z wodę i ścieki zgk [2]

Do pobrania:

Ceny usług ZGK [3]

Do pobrania:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. [4]

 

Informacja o zmianie opłat za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z dniem 19.05.2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za wodę i ścieki zgodnie z decyzją nr  BI.RET.0704732018.TR Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Decyzja nr BI.RET.0704732018.TR [5]

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
07-440 GOWOROWO
UL. SZKOLNA 16A
NIP: 758-11-11-643
REGON: 550404289
TELEFON: 29 761 40 70
KOMÓRKOWY: 606 638 291

TARGOWISKO GMINNE

UCHWAŁA NR XI/57/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 16 lipca 2019 r.w sprawie opłaty targowej [6]

UCHWAŁA NR XII/108/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej [7]

UCHWAŁA NR IX/47/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” [8]

UCHWAŁA NR IX/48/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie opłaty targowejt- [9]

UCHWAŁA NR XII/108/19RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej [10]