Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Gospodarka odpadami komunalnymi

UWAGA od lipca 2024r. następują zmiany w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych

Marzec 2024 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. odpady komunalne z terenu Gminy Goworowo będzie odbierał Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Poniżej harmonogramy odbioru odpadów.

Harmonogram Goworowo 2023 rejon 1  Miejscowości: Brzeźno, Goworowo, Wólka Brzezińska

Harmonogram Goworowo2023 rejon 2 Miejscowości: Borki, Dzbądzek, Góry, Jemieliste, Kaczka, Kobylin, Kunin, Michałowo, Szarłat

Harmonogram Goworowo 2023 rejon 3 Miejscowości: Czernie, Daniłowo, Grodzisk Mały, Ludwinowo, Ponikiew Mała Kolonia, Czarnowo, Szczawin 

Harmonogram Goworowo 2023 rejon 4 Miejscowości: Cisk, Damięty, Gierwaty, Grabowo, Lipianka, Rębisze-Działy, Rębisze-Parcele, Żabin, Jawory-Podmaście

Harmonogram Goworowo 2023 rejon 5 Miejscowości: Józefowo, Jurgi, Kółko, Pasieki, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Wólka Kunińska, Zaorze

Harmonogram Goworowo 2023 rejon 6 Miejscowości: Brzeźno Kolonia, Goworówek, Jawory Stare, Kruszewo, Nogawki, Pokrzywnica, Rębisze-Kolonia, Struniawy, Jawory- Wielkopole, Smólnik.

Maj 2023 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Deklaracja domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne od 07.10.2020r. (aktualnie obowiązująca)

Informujemy iż stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie wynoszą:

Dla mieszkańców

18,00 zł/miesiąc/osobę

16,00 zł/miesiąc/osobę w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Dla posiadaczy domków letniskowych (bez względu na długość użytkowania w ciągu roku)

ilość domków  x  260,00 zł/ rok

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

Informujemy, iż od stycznia 2023r. odpady komunalne z terenu Gminy Goworowo będzie odbierał Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku poniżej harmonogramy odbioru odpadów.

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Harmonogramy odbioru odpadów od listopada do grudnia 2022r.

Rejon 1 Goworowo XI-XII 2022

Goworowo, Brzeźno, Wólka Brzezińska

Rejon 2 Goworowo XI-XII 2022

Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze – Kolonia, Jawory Stare, Kruszewo, Struniawy, Nogawki, Brzeźno Kolonia, Jawory Podmaście

Rejon 3 Goworowo XI-XII 2022

Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Grodzisk Mały, Daniłowo, Ludwinowo, Smólnik, Jawory Wielkopole

Rejon 4 Goworowo XI-XII 2022

Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka

Rejon 5 Goworowo XI-XII 2022

Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi

Rejon 6 Goworowo XI-XII 2022

Kaczka, Kobylin, Kunin, Czarnowo, Szczawin, Jemieliste, Góry, Borki, Michałowo, Szarłat, Dzbądzek

 

Harmonogramy odbioru odpadów od kwietnia do października

Rejon 1 Goworowo IV-X 2022

Goworowo, Brzeźno, Wólka Brzezińska, Grodzisk Mały

Rejon 2 Goworowo IV-X 2022

Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze – Kolonia, Smólnik, Jawory Stare, Kruszewo, Struniawy, Nogawki, Brzeźno Kolonia, Jawory Wielkopole, Ludwinowo

Rejon 3 Goworowo IV-X 2022

Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Daniłowo, Szczawin, Jemieliste, Kaczka, Kobylin, Kunin, Góry, Borki, Michałowo,

Szarłat, Dzbądzek

Rejon 4 Goworowo IV-X 2022

Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka, Jawory Podmaście

Rejon 5 Goworowo IV-X 2022

Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi, Czarnowo


Luty 2022 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od listopada 2021 r.

Rejon 1 miejscowości: Goworowo, Brzeźno, Wólka Brzezińska 

Rejon 2 miejscowości:  Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze – Kolonia, Jawory Stare, Kruszewo, Struniawy, Nogawki, Brzeźno Kolonia, Jawory Podmaście

Rejon 3 miejscowości: Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Daniłowo, Ludwinowo, Grodzisk Mały, Smolnik, Jawory -Wielkopole

Rejon 4 miejscowości: Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka

Rejon 5 miejscowości: Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi

Rejon 6 miejscowości: Kaczka, Kobylin, Kunin, Czarnowo, Szczawin, Jemieliste, Góry, Borki, Michałowo, Szarłat, Dzbądzek


Harmonogramy odbioru odpadów na II półrocze 2021r. dla poszczególnych rejonów:

Rejon 1   Goworowo, Brzeźno, Wólka Brzezińska, Grodzisk Mały

Rejon 2   Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze-Kolonia, Smólnik, Jawory-Wielkopole, Jawory Stare, Kruszewo, Struniawy, Nogawki, Brzeźno-Kolonia, Ludwinowo

Rejon 3   Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Szczawin, Daniłowo, Jemieliste, Kaczka, Kunin, Góry, Borki, Michałowo,Szarłat, Dzbądzek 

Rejon 4   Rębisze Działy, Rębisze- Parcele, Jawory -Podmaście, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka,

Rejon 5   Ponikiew Duza, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi, Czarnowo.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goworowo za rok 2020.


Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.(1)

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby(2).

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore
na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne szczegółowe

 1. Wytyczne dla gmin.
 2. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronawirusa.
 3. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.
 4. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 1. Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w  zakresie wskazanym lit. a i b

 1. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów
  z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
 2. zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;
 3. zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
 4. zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.
 1. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,
  w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronawirusa:
  1. odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 1. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
 • Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych
  do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi
  się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 • Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 1. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:
 1. odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie,
 2. jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,
 3. zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,
 4. odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania),
 5. w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się:
 • zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
 • zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa w Części A. lit. a

– w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów,

 1. zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
 2. w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.
 • Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a, zaleca się:
  1. stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
  2. ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;
  3. regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach,
  4. w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
  5. wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

(1)Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).

(2)Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


Harmonogramy odbioru odpadów na I półrocze 2021r. dla poszczególnych rejonów:

Rejon 1 – obejmujący miejscowości: Goworowo, Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Wólka Brzezińska

Rejon 2 – obejmujący miejscowości: Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze – Kolonia, Smolnik, Jawory Wielkopole, Jawory Stare, Kruszewo

Rejon 3 – obejmujący miejscowości: Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Struniawy, Jawory Podmaście, Nogawki, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka

Rejon 4 – obejmujący miejscowości: Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Grodzisk Mały, Szczawin, Daniłowo, Ludwinowo, Czarnowo – prawa strona od Ostrowi Mazowieckiej

Rejon 5 – obejmujący miejscowości: Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi, Czarnowo – lewa strona od Ostrowi Mazowieckiej

Rejon 6 – obejmujący miejscowości: Jemieliste, Kaczka, Góry, Kobylin, Borki, Michałowo, Szarłat, Kunin, Dzbądzek


Uchwała Nr XXVIII/196/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – domki letniskowe

Uchwała nr XXV 184/20 Rady Gminy Goworowo w sprawie zmiany uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne od 07.10.2020r. (aktualnie obowiązująca)


sierpień 2022r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

wrzesień 2021r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Styczeń 2021r.-Rejestr-działalności-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych-od-właścicieli-nieruchomości-na-terenie-gminy-Goworowo

 

PSZOK i adresy punktów zbierania pozostałych odpadów

uchwała nr XXIII/173/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XXIII/174/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XXII/165/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 czerwca 2020 r, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Styczeń 2020r.-Rejestr-działalności-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych-od-właścicieli-nieruchomości-na-terenie-gminy-Goworowo


Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości -domki letniskowe

 


Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu gminy Goworowo odbędzie się w następujących terminach:

Do pobrania:

Terminy odbioru odpadów


Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VII/38/19  z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Goworowo nr VII/37/19  z dnia 29.03.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

2019r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo

PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad ów Komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo 2018 r


Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo, który zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi Wójt Gminy Goworowo.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in. szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości muszą zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele takich nieruchomości powinni uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją w Urzędzie Gminy Goworowo. Ponadto są zobowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Goworowo zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Przypominam także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

[DO POBRANIA]Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

[DO POBRANIA] Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – najważniejsze informacje

[DO POBRANIA] Sposób segregacji

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2012 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2013 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2014 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2017 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2018 roku

Analiza – 2012

Analiza – 2013

Analiza – 2014

Analiza – 2015

Analiza – 2016

Analiza – 2017

Analiza – 2018

Analiza – 2019

Analiza – 2020

Analiza – 2021

Analiza – 2022

Informacja o podmiotach odbierających odpady 2020

Informacja o podmiotach odbierających odpady 2019

Informacje o podmiocie odbierającym

Harmonogram na 2018

 


Uchwały podjęte zgodnie  z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z  2012 r., poz. 391, ze zm.),

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-traci moc

Deklaracja- wzór – traci moc

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty– traci moc


 NOWE  ZMIANY UCHWAŁ

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

deklaracja druk do pobrania – nieaktualny wzór

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty


ZMIANY  UCHWAŁ  W 2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DRUK DO POBRANIA – deklaracja

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo


ZMIANA UCHWAŁY – 2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku


Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki od 2018r.

 

wtorek, 25-09-2018 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011