Gmina Goworowo

dziś jest: 29 stycznia 2023
Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego
Informacje ogólne

Obszar gminy , struktura użytków i inne dane

Powierzchnia ogólna gminy : – 21910,6249ha
w tym:
użytki rolne – 13539,0869 ha
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7291,9302 ha
grunty zabudowane i zurbanizowane – 637,8907 ha
grunty pod wodami – 230,1057 ha
nieużytki – 192,4731 ha
tereny różne – 19,1383 ha

Struktura użytków:
1. Użytki rolne – 13539,0869 ha
grunty orne – 9559,4385 ha
sady – 21,9291 ha
łąki – 1538,7810 ha
pastwiska – 1782,1513 ha
grunty rolne zabudowane – 501,4393 ha

grunty pod stawami – 31,05ha

 grunty pod rowami – 104,2977 ha

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7291,9302 ha
 lasy – 7117,4471 ha
 grunty zadrzewione i zakrzaczone – 174,4831 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 637,8907 ha
 tereny mieszkalne – 77,1884 ha
 tereny przemysłowe – 2,0673 ha
 inne tereny zabudowane – 29,8228ha
 zurbanizowane tereny zabudowane – 2,6830 ha
 tereny rekreacji wypoczynkowej – 3,6130 ha
 tereny komunikacyjne:
 drogi – 415,4755 ha
 tereny kolejowe – 107,0407 ha
 tereny inne – 0
 użytki kopalne – 0

4. Grunty pod wodami – 230,1057 ha
 morskimi – 0
 powierzchniowymi pływającymi – 151,7876 ha
 powierzchniowymi stojącymi – 78,3181

5. Użytki ekologiczne – 0

6. Nieużytki – 192,4731

7. Tereny różne – 19,1383 ha

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011