Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Informacje ogólne

Obszar gminy , struktura użytków i inne dane:

Powierzchnia ogólna gminy – 21 910,6331 ha, w tym:
– użytki rolne – 13 534,6826 ha,
– grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7295,1063 ha,
– grunty zabudowane i zurbanizowane – 636,7294 ha,
– grunty pod wodami – 226,4757 ha,
– nieużytki – 195,7151 ha,
– tereny różne – 21,924 ha.

Struktura użytków:

1. Użytki rolne – 13 534,6826 ha,
– grunty orne – 9 556,7202 ha,
– sady – 21,9291 ha,
– łąki – 1 537,6494 ha,
– pastwiska – 1 781,4773 ha,
– grunty rolne zabudowane – 501,6816 ha,
– grunty pod stawami – 31,05 ha,
– grunty pod rowami – 104,175 ha.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7295,1063 ha,
– lasy – 7120,6545 ha,
– grunty zadrzewione i zakrzaczone – 174,45718 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 636,7294 ha,
– tereny mieszkalne – 79,2447 ha,
– tereny przemysłowe – 2,0673 ha,
– inne tereny zabudowane – 29,9901 ha,
– zurbanizowane tereny zabudowane – 2,5647 ha,
– tereny rekreacji wypoczynkowej – 3,6130 ha,
– drogi – 412,6596 ha
– tereny kolejowe – 106,59 ha
– tereny inne – 0
– użytki kopalne – 0

4. Grunty pod wodami – 226,4757 ha,
– morskimi – 0,00 ha,
– powierzchniowymi płynącymi – 148,1576 ha,
– powierzchniowymi stojącymi – 78,3181 ha

  1. Użytki ekologiczne – 0,00 ha.
  2.  Nieużytki – 195,7151 ha.
  3. Tereny różne – 21,924 ha.
wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011