Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Informacje ogólne

Obszar gminy , struktura użytków i inne dane:

Powierzchnia ogólna gminy – 21 910,6836ha, w tym:
– użytki rolne – 13 5530,881 ha,
– grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7294,8268 ha,
– grunty zabudowane i zurbanizowane – 642,0129 ha,
– grunty pod wodami – 226,418 ha,
– nieużytki – 195,708 ha,
– tereny różne – 20,8369 ha.

Struktura użytków:

1. Użytki rolne – 13 530,881 ha,
– grunty orne – 9553,2379 ha,
– sady – 21,9291 ha,
– łąki – 1537,2698 ha,
– pastwiska – 1 781,2976 ha,
– grunty rolne zabudowane – 501,9152 ha,
– grunty pod stawami – 31,05 ha,
– grunty pod rowami – 104,1814 ha.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7294,8268ha,
– lasy – 7120,2557 ha,
– grunty zadrzewione i zakrzaczone – 174,5711 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 642,0129ha,
– tereny mieszkalne – 80,6507 ha,
– tereny przemysłowe – 2,0673 ha,
– inne tereny zabudowane – 32,8301 ha,
– zurbanizowane tereny zabudowane – 2,6830 ha,
– tereny rekreacji wypoczynkowej – 3,6130 ha,
– drogi – 412,9335 ha
– tereny kolejowe – 106,2353 ha
– tereny inne – 0
– użytki kopalne – 0

4. Grunty pod wodami – 226,4180 ha,
– morskimi – 0,00 ha,
– powierzchniowymi płynącymi – 148,1576 ha,
– powierzchniowymi stojącymi – 78,2604 ha

  1. Użytki ekologiczne – 0,00 ha.
  2.  Nieużytki – 195,708 ha.
  3. Tereny różne – 20,8369 ha.
wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011