Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
KULTURA

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez Gminy Goworowo na rok 2017

 

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza oraz Przewodniczący Rady Gminy Goworowo Rafał Iwański zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Goworowo oraz sąsiednich gmin do czynnego udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

Gmina Goworowo jako teren działania placówek kulturalnych

Gmina Goworowo położona jest w województwie mazowieckim. Leży ona na północno-wschodniej części województwa, od stolicy Polski oddalona jest zaledwie o 93 kilometry. Jej powierzchnia stanowi 219 km kw. W skład gminy wchodzi 45 sołectw.

Jest to gmina głównie rolnicza, ponad połowę stanowią nieużytki rolne. Dominują głównie małe i średnie gospodarstwa. Z podmiotów gospodarczych najliczniej występujące w gminie to małe sklepy spożywczo-przemysłowe. Największe to gospodarstwa rolne po byłym PGR: w Brzeźnie i w Ponikwi Małej. Specjalizujące się w hodowli karpia królewskiego, produkcji mleka, tuczu drobiu oraz produkcji roślinnej. Ponadto funkcjonują też masarnie w Goworowie, Brzeżnie i Kaczce, Centrum Handlowo-Gastronomiczne w Goworowie, Bank Spółdzielczy w Goworowie, P.H.U. Bursztyn w Goworowie, zakłady przetwórstwa drzewnego oraz piekarnie.

Jeżeli chodzi o zaplecze edukacyjne w gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach, Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie, Szkoła Podstawowa w Kuninie i Szkoła Podstawowa w Szczawinie. W skład ZS Nr 1 w Goworowie wchodzi gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła II. Na terenie gminy funkcjonuje też Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie. Jego oferta nie jest skierowana wyłącznie dla młodzieży. Dla nich jednak znajduje się Liceum Ogólnokształcące, Technikum Agrobiznesu, Technikum Handlowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dla dorosłych przygotowana jest następująca oferta: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów Szkoły Zawodowej oraz Uzupełniające Technikum Agrobiznesu, obie te możliwości prowadzone są w systemie zaocznym. Prowadzona jest też Szkoła Policealna ( Technikum Agrobiznesu i Handlowe) rolę edukacyjną i kulturotwórczą spełnia również Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Gmina położona między dwoma rzekami : Orz i Narew, ich doliny są stworzone w naturalny sposób, bez interwencji człowieka. Duża ilość lasów sprzyja rozwojowi turystyki w naszej gminie. Do najciekawszych zabytków należy Pałac w Brzeźnie z 1900r. i Pałac w Szczawinie z 1827r. możemy pochwalić się zabytkami klasy zerowej : Kościołem pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie i Kościołem pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Kuninie. Znajduje się też pomnik przyrody – najgrubsze drzewo w województwie mazowieckim (topola biała w miejscowości Góry).

Gmina Goworowo posiada niezwykle ciekawą historię i dziedzictwo kulturowe. Tereny te posiadają długoletnią tradycję szlachecką. Jej historia sięga prawdopodobnie tzw. „drugiej kolonizacji mazowieckiej”, przypadającej na okres XIV i XV wieku. Największym właścicielem ziemskim w tamtym okresie było duchowieństwo, do najbogatszych właścicieli ziemskich świeckich należeli: ród Glinków, Zembrzuscy, Jeziorkowscy.

Historia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Początek działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji datuje się na rok 1988, został on utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej. Istniał wtedy pod nazwą Wiejskiego Domu Kultury. Mieścił się w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie. Posiadał dwie sale dydaktyczne, sąsiadujące z gminną biblioteką. W okresie tym zatrudnionych było pięciu pracowników merytorycznych. Funkcję dyrektora pełniła Anna Kasprzyk. Wiejski Dom Kultury mimo niekorzystnych warunków wyposażenia i lokalowych przeprowadzał wiele imprez. Do najbardziej znaczących i najbardziej zapamiętanych przez lokalną społeczność należy: Turniej Sołectw, Niedziela na wsi, Dzień Seniora, spotkanie z Mikołajem dzieci specjalnej troski, Pożegnanie Wakacji.

W roku 1991 Rada Gminy przekształciła go w Gminny Ośrodek Kultury w Goworowie z siedzibą w Żabinie. Dwa lata po tym, czyli w roku 1993 został przeniesiony z Żabina do Goworowa. W roku 1994 została zmieniona nazwa ośrodka na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Jego kierownikiem została mgr inż. Barbara Kuczyńska. Ośrodek miał swoją siedzibę w centrum miejscowości, baza lokalowa nie była jednak w najlepszym stanie technicznym. Jednak zaangażowanie animatorów i uczestników, pozwalało na miłe i atrakcyjne spędzanie czasu, gdzie warunki zeszły na dalszy plan. W historii placówki istnieje też nieprzyjemny incydent. W roku 1998 doszło do włamania i kradzieży. Najbardziej dotkliwą stratą była kradzież komputera. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż były to czasy wchodzenia dopiero tego rodzaju sprzętu. Komputer był więc dobrem nieznanym dla większości klubowiczów, był nowinką techniczną. Niestety nie była to jedyna skradziona rzecz, ukradzione zostały pomoce dydaktyczne, książki. Gminny Ośrodek Kultury po tym wydarzeniu zaczynał jakby od początku, był to ciężki czas dla pracowników, ponieważ musieli odbudować całe zaplecze, postarać się o środki na odbudowę działalności.

Kolejnym etapem działalności ośrodka była kolejna zmiana bazy lokalowej. Ośrodek musiał tymczasowo zmienić swoją siedzibę. Został przeniesiony do budynku w którym mieści się Poczta Polska. Pracownicy wspominają tę lokalizację za najgorszą i najbardziej uciążliwą, nie tylko dla nich, ale także dla uczestników. Głównym powodem było znajdowanie się sal na drugim piętrze, do których prowadziły wąskie schody. Pokoje były tam ciasne, całkowicie nie przystosowane dla działalności takiej placówki jaką jest Gminny Ośrodek Kultury. Taka sytuacja nie pozwalała na wartościową realizację celów. Jednak pomimo tak trudnego okresu, placówka nie zawiesiła swoich działań. Pracownicy starali się przeczekać tę niewygodną sytuację.

Czas rozprężenia i mobilizacji sił nastąpił po przeniesieniu do obecnej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji mieszczącego się w byłym budynku Urzędu Gminy. Przekazanie budynku odbyło się w 2008r. przez wójta Gminy Goworowo. Aktualne miejsce daje możliwości na efektywne stwarzanie i realizację oferty ośrodka.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2002r. reaktywował Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, między innymi też dzięki niemu ośrodek mógł pozyskać dodatkowe fundusze.
Był również uczestnikiem dwuletniego programu szkoleniowego „Centra Aktywności Lokalnej. Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju współpracy ośrodek zyskał nowe formy działalności np. Punkt Informacji Obywatelskiej. Dzięki tym spotkaniom nawiązała się współpraca z innymi ośrodkami kultury.

Ośrodek posiada też pod swoją opieką dwie świetlice środowiskowe. Pierwszą z nich powołana do życia w 2007r. jest ona założona dzięki zgłoszeniu projektu na konkurs „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania PROW 2007-2013. Świetlica została założona w byłym budynku Szkoły Podstawowej. Celem założonego Ośrodka Edukacji Regionalnej jest spełnianie funkcji kulturowych i artystycznych. Druga świetlica założona została na terenie popegeerowskim, w miejscowości Brzeźno. Założeniu tej świetlicy dodatkowo towarzyszyło hasło : „Między blokiem, a przystankiem jest świetlica z info bankiem”.

poniedziałek, 28-05-2012 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011