Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Położenie

Gmina Goworowo położona jest w północno wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim. Bezpośrednimi sąsiadami gminy są :

– od północny: gmina Rzekuń (powiat ostrołęcki),

– od wschodu: gmina Czerwin (powiat  ostrołęcki), gmina Wąsewo  (powiat ostrowski),

– od południa: gmina Długosiodło (powiat wyszkowski),

– od zachodu; gmina Rzewnie, gmina Różan , gmina Młynarze ( powiat makowski).

Gmina Goworowo  zajmuje powierzchnię 219 km² i podzielona jest na  45 sołectw.

Obszar gminy Goworowo leży na Nizinie Północnomazowieckiej , w obrębie dwóch mezoregionów: Międzyrzecza Łomżyńskiego i doliny dolnej Narwi. W strukturze obszaru gminy . tzw. system ekologiczny gminy.

Do głównych obszarów systemu ekologicznego gminy należą dolina rzeki Narew i Orz  oraz kompleksy leśne.

Przez teren gminy przebiegają sieci infrastruktury drogowej i technicznej o znaczeniu krajowym

– droga krajowa nr 60 relacji Łęczyca – Kutno – Płock – Ciechanów – Różan – Ostrów Mazowiecka , która w części po dostosowaniu do klasy GP będzie mogła w przyszłości (założenie PZPWM) wchodzić w skład „Wielkiej Obwodnicy Warszawy”

– odcinek linii elektroenergetycznego 220/110 kV relacji Ostrołęka – Miłosna, stanowiąca fragment krajowego układu na obszarze woj. mazowieckiego,.

– gazociąg tranzytowy „Jamal” DN 1400 (jedna nitka) o znaczeniu międzynarodowym.

– linia kolejowa Warszawa –Tłuszcz- Ostrołęka.

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011