Gmina Goworowo

dziś jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała
Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie

Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Samozatrudnienie

skutecznym sposobem na bezrobocie”

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie rozpoczyna II nabór kandydatów do projektu „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”
realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt  skierowany jest do 500 osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniami
z pracy z przyczyn związanych z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi
z terenu województwa mazowieckiego (w projekcie może wziąć udział osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/ stosunku służbowego, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego umowy o pracę lub stosunku służbowego).

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

a) szkolenie zawodowe dla 500 osób,

b) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla 400 osób,

c) dodatki motywacyjne dla 80 osób,

d) dodatki relokacyjne dla 20 osób,

e) podstawowe wsparcie pomostowe dla 350 osób,

f) jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości dla 350 osób,

g) indywidualne poradnictwo psychologiczne,

h) poradnictwo zawodowe,

i) specjalistyczne wsparcie doradcze dla firm.

 

W ramach projektu 350 osób otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w Filii WUP w Ostrołęce w dniach od
1 sierpnia do 30 września 2011 roku (szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl oraz podstronach wszystkich Filii WUP).

 

Więcej informacji można również uzyskać w Filii WUP w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-410 Ostrołęka, nr tel /29/ 760 30 70.

czwartek, 28-07-2011, 10:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2604
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011