Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie

Z początkiem roku szkolnego, gdy za oknami pojawiły się kolorowe, jesienne liście, Szkoła Podstawowa w Kuninie zamieniła się w Edukacyjne Centrum Profilaktyki. Przez ponad dwa miesiące, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, odbywały się w szkole liczne szkolenia i warsztaty z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów.

Rozpoczęliśmy szkoleniem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, zorganizowanym dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników OPS, stowarzyszeń i fundacji.

Szkolenie poprowadził terapeuta uzależnień, trener Marcin Rzeczkowski. Uczestnicy poznali przyczyny sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież oraz zasady kontaktu z osobą będącą w problemie. Prowadzący przekazał najważniejsze informacje na temat profilaktyki, diagnozy i interwencji w obliczu uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przedstawił rekomendowane programy profilaktyczne. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Przystań”.

Kolejne szkolenie zostało przygotowane w ramach realizacji projektu „Kuźnia wiedzy i zdolności”. Dotyczyło  pracy z uczniem zdolnym i zostało zorganizowane z myślą o rodzicach, nauczycielach i wychowawcach, a poprowadziła je trenerka, certyfikowana tutorka Anita Skibińska. Uczestnicy szkolenia mogli poznać model pracy z uczniem zdolnym w szkole (Trójpierścieniowy Model Zdolności, Wieloczynnikowy Model Zdolności, Teoria Inteligencji Wielorakich). Dowiedzieli się także jak identyfikować ucznia zdolnego oraz w jaki sposób można go wspierać w systemie edukacji. Na zakończenie uczestnicy poznali „tutoring” – innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz stworzyli „ocean możliwości” wsparcia ucznia zdolnego przez szkołę, rodziców oraz środowisko lokalne.

Pod koniec września odbyło się niezwykle inspirujące szkolenie pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu z wykorzystaniem narzędzia Mobile School”, które poprowadziła Justyna Turowska – wieloletnia stretworkerka – pedagog ulicy  Pragi Północ. W szkoleniu wzięło udział 10 specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Podczas szkolenia prowadząca omówiła specyfikę grupy „dzieci ulicy” – jej trudności i zasoby, zapoznała uczestników z różnorodnymi formami animacji ulicznej. W niezwykle praktyczny sposób przedstawiła specyfikę pracy z grupą uliczną oraz bazując na własnym doświadczeniu opowiedziała o projektach społeczno – kulturalnych w pracy z grupą uliczną. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Bliżej siebie”.

5 października 2017 roku w jednym miejscu spotkali się Super Rodzice oraz Super Nauczyciele na warsztatach organizowanych w ramach projektu „Akademia mądrego życia”. Było o motywacji, profilaktyce uzależnień – inspirująco i bardzo twórczo. Na spotkaniu zostały poruszone główne problemy dzisiejszego dorastania młodego pokolenia. W ramach tego samego projektu w pierwszym tygodniu października w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się Tydzień profilaktyki „Antidotum na…” połączony z konkursami profilaktycznymi. Uczestnicy projektu przez 5 dni poznawali inne zagadnienie profilaktyczne:

– 1 dzień „Antidotum na narkotyki”

– 2 dzień „Antidotum na alkohol”

– 3 dzień „Antidotum na nikotynę”

– 4 dzień „Antidotum na agresję”

– 5 dzień „Antidotum na cyberprzemoc”

Na zakończenie „Tygodnia profilaktyki” rozstrzygnięto konkursy profilaktyczne przygotowane dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie opisane działania przeprowadzono dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

tekst: Paweł Jagielski

foto: Paweł Jagielski

 

niedziela, 17-12-2017, 21:47 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 2321
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011