Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
IGO Informacja dla osób posiadających zwierzęta domowe należące do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej/Polski.

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych.

Gatunki mogą „podróżować” różnymi środkami transportu wodnego, lądowego lub powietrznego, przenosząc się wraz z pojazdem lub jego ładunkiem do różnych zakątków kuli ziemskiej. Gatunki obce przedostają się do środowiska również poprzez zamierzone lub przypadkowe wypuszczenie do środowiska zwierząt i roślin hodowanych w domu lub w przydomowych ogródkach. Gady, płazy, ryby akwariowe oraz rośliny wyrzucane do stawów lub spuszczane do kanalizacji łatwo przedostają się do ekosystemów wodnych.

Oprócz nieświadomego transportu gatunków obcych przez osoby podróżujące, często turyści przywożą „pamiątki” – w formie egzotycznych roślin i zwierząt. Szereg gatunków zostało sprowadzonych przez człowieka w celu zwiększenia produkcji i konkurencyjności na rynku (np. dąb czerwony, łubin trwały) lub zostało posadzonych jako rośliny ozdobne w ogrodach i parkach (np. klon jesionolistny, nawłoć kanadyjska).

Inwazyjne gatunki obce oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności. Od XVII wieku przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.

Informacja dla osób posiadających zezwolenie na przetrzymywanie zwierząt domowych wydane na podstawie dawnego art. 120 ustawy ochronie przyrody

Dotychczasowe zezwolenia na przetrzymywanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla UE wygasną 19 grudnia 2022 r.

Do 19 grudnia 2022 r. należy:

– uzyskać stosowne zezwolenie na podstawie ustawy o gatunkach obcych albo

– przekazać zwierzę podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo

– oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii.

W przypadku zwierząt domowych należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich przetrzymywanie zachowują ważność.

Osoby nieposiadające zezwolenia na przetrzymywanie zwierząt domowych

Dotyczy to zwierząt domowych przetrzymywanych w celach niekomercyjnych jeszcze przed umieszczeniem gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski

Organy właściwe do wydania zezwolenia:

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenie zawsze w przypadku IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz w przypadku przywozu lub wywozu IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i pozostałych czynności zakazanych z tym związanych.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje zezwolenie w przypadku IGO stwarzających zagrożenie dla Polski w sytuacjach innych niż przywóz lub wywóz IGO.

 Uwaga:

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Do pobrania:

Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii

 

wtorek, 21-06-2022, 12:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011