Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że zakończony został pierwszy etap prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego. W efekcie tych prac powstał dokument pt. Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, który stanowi wstępny element identyfikacji obszarów wsparcia. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie projektu pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r., oraz dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi). Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego RPO WM 2014-2020 jest przede wszystkim projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze.

Wraz z zatwierdzeniem Założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w dniu 27 listopada br, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o poddaniu ww. dokumentu procesowi konsultacji społecznych.

W związku z powyższym, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w procesie konsultacji projektu Założeń do RPO WM na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.rpo.mazovia.pl. Uwagi i wnioski do projektu Założeń do RPO WM na lata 2014-2020 można zgłaszać za pomocą formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacie.rpo@mazovia.pi. Konsultacje będą prowadzone w dniach od 3 – 21 grudnia 2012 r. W późniejszym terminie konsultacjom społecznym zostanie poddany również projekt RPO WM 2014-2020.

Zakładka RPO WM 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.mazovia.pl, stanowiła będzie podstawowe źródło informacji nt. przebiegu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zachęcam Państwa do śledzenia stanu przygotowywania Programu oraz do aktywnego udziału w konsultacjach dokumentów, które będą powstawały w kolejnych etapach prac.

Jednocześnie, polecam Państwa uwadze, niedawno uruchomiony Mazowiecki Bank Projektów. Jest to aplikacja umożliwiającą zgłaszanie wstępnych propozycji projektów do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020 — (www.bankproiektow.mazovia.pl). Mazowiecki Bank Projektów stanowi m.in. jedno z narzędzi identyfikacji projektów kluczowych oraz pozwoli na dostosowanie zapisów programu do Państwa oczekiwań.

 

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

poniedziałek, 17-12-2012, 07:52 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2293
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011