Gmina Goworowo

dziś jest: 27 stycznia 2023
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
LIII (53) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 13 października 2022r. (czwartek) na godz. 14.00 zwołuję LIII (53) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LI/22 i LII/22 z Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr LI/334/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo;
  • w sprawie zmiany uchwały w Statucie Gminy Goworowo;
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw w sprawie zmiany uchwały Nr LI.334.22 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 sierpnia 2022r. w spr. określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tyg. obowiązkowego wymiaru godz. zajęć nauczycielom,

Proj. uchwały w sprawie zmiany uchwały w Statucie Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie rozpatrzenia petycji

proj. uchw. zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo

 

 

poniedziałek, 03-10-2022, 15:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 208
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011