Gmina Goworowo

dziś jest: 27 stycznia 2023
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
LV (55) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 24 listopada 2022r. (czwartek) na godz. 14.00 zwołuję LV (55) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIII/22 i LIV/22 z Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu Gminy Goworowo
  • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy,
  • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2023,
  • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
  • w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/115/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goworowo za rok szkolny 2021/2022.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII11519 z dnia 30 września 2019 r.

proj.uchw. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

proj.uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

proj.uchw. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

proj.uchw. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

proj.uchw. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

proj.uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022

proj.uchw. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu Gminy Goworowo

środa, 16-11-2022, 12:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 156
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011