Gmina Goworowo

dziś jest: 27 stycznia 2023
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony
LVI (56) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 15 grudnia 2022 r. na godz. 10.00 zwołuję LVI (56) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023-2031;

– dyskusja

– podjęcie uchwały;

4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2023;

– dyskusja,

– podjęcie uchwały;

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r;

6) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2023-2031

proj. uchw. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2023

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.146.16 RG Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r.

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2022-2031

proj. uchw. zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia ŚDS w Czarnowie

czwartek, 08-12-2022, 15:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 154
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011