Gmina Goworowo

dziś jest: 24 czerwca 2024
Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
LXII (62) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 30 maja 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LXII (62) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023- 2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Goworowie prowadzonym przez Gminę Goworowo, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących na terenie gminy Goworowo.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowowania …..

proj. uchw. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków…

proj. uchw. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Goworowie prowadzonym przez Gminę Goworowo

proj. uchw. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023- 2031

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

środa, 24-05-2023, 09:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 235
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011