Gmina Goworowo

dziś jest: 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona
LXV (65) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 22 sierpnia 2023r. (wtorek) na godz. 14.00 zwołuję LXV (65) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2023-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących na terenie gminy Goworowo;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo;
 • w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników;
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw . w sprawie WPF

proj. uchw. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …

proj. uchw. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

proj. uchw. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

piątek, 18-08-2023, 08:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 278
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011