Gmina Goworowo

dziś jest: 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona
LXXI (71) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 26 lutego 2024 r. na godz. 14.00 zwołuję LXXI (71) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX (70) Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Goworowo ;
 • w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Goworowo” na rok 2024;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2024 roku”;
 1. Przedstawienie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Goworowo za 2023 rok.
 2. Przedstawienie Planu Pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo na rok 2024.
 3. Przedstawienie Planu Pracy Rady Gminy Goworowo na 2024 rok.
 4. Przedstawienie informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Goworowo.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2024 roku”

proj. uchw. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Goworowo”

proj. uchw. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Goworowo

 

wtorek, 20-02-2024, 13:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 198
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011