Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 8 – SST Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót Jurgi – Zaorze

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Jurgi ZRID

Załącznik nr 11 – PSOR Jurgi ZRID

Załącznik nr 12 – SST Jurgi ZRID

Załącznik nr 13 – Pozwolenie wodnoprawne Jurgi ZRID

Załącznik nr 14 – Przedmiar robót Jurgi ZRID

Załącznik nr 15 – Projekt budowlany Czarnowo 1

Załącznik nr 16 – PSOR Czarnowo 1

Załącznik nr 17 – SST Czarnowo 1

Załącznik nr 18 – Projekt wykonawczy teletechnika Czarnowo 1

Załącznik nr 19 – Przedmiary robót Czarnowo 1

Załącznik nr 21 – SST Czarnowo 2

Załącznik nr 22 – Przedmiary robót Czarnowo 2

Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy teletechnika Czarnowo 2

Załącznik nr 24 – Projekt budowlany Damięty – Bobin

Załącznik nr 25 – SST Damięty – Bobin

Załącznik nr 26 – Przedmiar robót Damięty – Bobin

Załącznik nr 27 – Projekt budowlany Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 28 – SST Wólka Brzezińska- Grodzisk Mały

Załącznik nr 29 – Pozwolenie wodnoprawne Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 30 – Przedmiar robót Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały

Załącznik nr 31 – Projekt Goworówek

Załącznik nr 32 – PSOR Goworówek

Załącznik nr 33 – SST Goworówek

Załącznik nr 34 – Przedmiar robót Goworówek

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 15-03-2023, 14:24 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 251
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011