Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – projekt architektoniczno-budowlany Szczawin

Załącznik nr 7 – projekt techniczny Szczawin

Załącznik nr 8 – PZT Szczawin

Załącznik nr 9 – SST Szczawin

Załącznik nr 10 – przedmiar robót Szczawin

Załącznik nr 11 – projekt architektoniczno-budowlany Ponikiew Mała

Załącznik nr 12 – projekt techniczny Ponikiew Mała

Załącznik nr 13 – SST Ponikiew Mała

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

Załącznik nr 15 – projekt techniczny branży elektrycznej Ponikiew Mała

Załącznik nr 16 – SST branża elektryczna Ponikiew Mała

Załącznik nr 17 – przedmiar robót elektrycznych Ponikiew Mała

Załącznik nr 18 – operat wodnoprawny Ponikiew Mała

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ 2

Załącznik nr 14 – przedmiar robót Ponikiew Mała

Wyjaśnienie treści SWZ

Opinia geotechniczna

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

środa, 24-05-2023, 15:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 192
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011