Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – II przetarg

Numer sprawy: RI.271.10.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:                                      

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 01-08-2023, 09:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 209
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011