Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.5.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 6 – uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 7 – WPF Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 03-07-2015, 21:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1499
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011