Gmina Goworowo

dziś jest: 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona
Ogłoszenie Wójta Gminy Goworowo o naborze deklaracji udziału w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

I. W związku z prowadzonym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informuję, że Gmina Goworowo może wystąpić z wnioskami:
1. Na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, do których posiada tytuł prawny,
2. O udzielenie posiadającym takie zabytki beneficjentom z terenu Gminy Goworowo dotacji o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II. Gmina Goworowo może wystąpić z wnioskami o dofinansowanie w trzech kategoriach:
1. do 150 000 złotych,
2. do 500 000 złotych,
3. do 3 500 000 złotych.

III. Dofinansowanie z Programu może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 98% dotacji.

IV. Deklaracje należy składać do dnia 11 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Goworowo (ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo) na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

V. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

VI. Z uwagi na ograniczona ilość możliwych do złożenia przez Beneficjata wniosków, pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi.

Wójt Gminy
Piotr Kosiorek
Goworowo, dnia 2023.08.04

Do pobrania: wniosek o udzielenie dotacji.

poniedziałek, 07-08-2023, 09:04 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 202
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011