Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Projekt „Początek Drogi”

Możliwość wzięcia udziału w projekcie na terenie gminy Goworowo.

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński

zaprasza do udziału w projekcie

„Początek drogi”

 

Opis projektu:

Do projektu „Początek drogi” zapraszamy osoby należące do następujących grup:

-osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

-osoby z niepełnosprawnością,

-osoby zakwalifikowane do  III profilu pomocy zgodnie z ust. Z dnia. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

– osoby korzystające z PO PŻ.

Grupę docelową stanowi 60 osób ( min.36 K), w tym 48 osób dorosłych oraz 12 osób niepełnoletnich
z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ,zamieszkujących ( w rozumieniu KC) następujące gminy:

 

Powiat Ostrowski

Gmina : Brok (wiejski), Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (wiejski), Zaręby Kościelne,

 

Powiat Ostrołęcki

Gmina: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec (wiejski), Olszewo-Borki,

 

Powiat Węgrowski

Gmina: Grębków, Korytnica, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno

 

Powiat Sokołowski

Gmina: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki (wiejski), Sabnie,

 

Powiat Łosicki

Gmina: Huszlew, Platerów, Stara Kornica,

 

Powiat Siedlecki

Gmina: Domanice, Korczew, Wiśniew, Wodynie.

 

Celem głównym projektu jest podwyższona aktywność społ.-zawodowa 60UP(min.36K), tj. zwiększona zdolność do zatrudnienia (48 osób dorosłych) oraz zaktywizowanie społeczne i integracja społeczna
(12 osób niepełnoletnich), z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarach (gminach) poniżej progu defaworyzacji, poprzez kompleksowe wsparcie w okresie 09.2017-03.2018. Skutkujące efektywnością społeczną dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprężonymi na poziomie 34% i efektywność zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na poziomie 22% a osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprężonymi na poziomie 12%.

 

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zaplanowane działania: diagnozę indywidualnych potrzeb
i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, pośrednictwo pracy, poradnictwo społeczno-psychologiczne, szkolenia zawodowe, działania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci oraz staży zawodowych.

 

Wsparcie w postaci

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – wsparciem zostanie objętych 60 UP 6h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 2 x 3h.
  2. Pośrednictwo pracy – wsparciem zostanie objętych 48 UP

8h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 4 x 2h.

  1. Poradnictwo społeczno-psychologiczne – wsparciem zostanie objętych 60 UP

10h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 5 x 2h.

  1. Szkolenie zawodowe – wsparciem zostanie objętych 48 UP

64h/grupę, 8 spotkań x 8h w grupach 6 os. Kwota stypendium szkoleniowego wynosi 425,56 zł netto (przy 64h).

  1. Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci wsparciem zostanie objętych 12 UP

32h zegarowe/grupę, 8 spotkań x 4h w grupach 6 os.

  1. Poradnictwo prawno-obywatelskie wsparciem zostanie objętych 48 UP

6h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 2 x 3h.

  1. Staże zawodowe wsparciem zostanie objętych 18 UP okres trwania 3 mc. Stypendium stażowe mc wynosi 997,40 zł.

 

 

 

Okres realizacji projektu  01.09.2017r. – 31.03.2018 r.

 

Rekrutacja prowadzona w okresie 09.-10.2017r.

Serdecznie zapraszamy uzupełniania formularzy rekrutacyjnych, które znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

 

Wartość projektu „Początek drogi” 659 095,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Początek drogi” 527 276,52 PLN

 

 

 

 

KONTAKT:
Projekt „Początek drogi”
e-mail: poczatekdrogi@terra-szkolenia.pl
tel. 519 560 148

 

 

 

poniedziałek, 22-01-2018, 12:32 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 2581
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011