Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
XLIX (49) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 28 czerwca 2022r. (wtorek) na godz. 10.00 zwołuję XLIX (49) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2021 r.
 • debata
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2021 rok.:

1)  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r. ,

2)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

3)  dyskusja,

4)  głosowanie.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo:
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
 • dyskusja,
 • głosowanie.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022.
 1. Przedstawienie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r.”
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania

proj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2021 rok

proj. uchw. zmieniający uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2022-2031

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022 (2)

 

środa, 22-06-2022, 13:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 128
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011