Gmina Goworowo

dziś jest: 30 listopada 2022
Imieniny: Andrzeja, Justyny, Konstantego
XLV (45) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 29 marca 2022r. (wtorek)  na godz. 13.00 zwołuję XLV (45) Sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/1 o pow. 0,36 ha.
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej;
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022 – 2025”;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2022 – 2026;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022-2025

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026

proj. uchw. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028

proj. uchw. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

proj. uchw. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

proj. uchw. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów

proj. uchw. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022 (2)

proj. uchw. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2022-2031

środa, 23-03-2022, 07:51 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 491
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011