Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2023
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup od Wykonawcy kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo. Gmina Goworowo zamierza zakupić na ten cel 1 100 ton pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm oraz 250 ton mieszanki kruszywa oraz kamienia łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zamawiający wymaga, aby kruszywa posiadały odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (były spoiste i łatwo zagęszczające się), miały właściwości do samozagęszczania w trakcie normalnego użytkowania drogi, a także nie posiadały zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Kruszywa zostaną odebrane samochodem ciężarowym lub ciągnikiem z przyczepami przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w terminie nie później niż do 30 listopada br. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu bądź przesunięciu ilościowemu pomiędzy kruszywami w zależności od bieżących potrzeb (zakupione zostanie nie mniej niż 80% ilości zamawianych kruszyw), a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. Rozliczenia finansowe w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie faktycznej ilości zakupionego kruszywa. Termin płatności faktur – 14 dni Ofertę z podaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz ceny netto za poszczególne frakcje kruszyw należy złożyć do dnia 19 września 2023 roku do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo bądź drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl.

Treść zaproszenia w postaci pliku PDF.

piątek, 15-09-2023, 15:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 101
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011