Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 26 maja 2015 r.

RI.7010.6.2015.MR

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Goworowo, składającego się z:
– szafki zewnętrznej z wyposażeniem;
– rejestratora kamer IP BCS-NVR16025M z HDD 2 x 4TB;
– switch Cisco 24 Gigabit;
– adaptery – zasilacze PoE;
– 3 szt. zewnętrznych kamer BCS-TIP8300AIR-I IP 3Mpx., DWDR obiektyw 2,8-12 mm IP66;
– 1 szt. kamery wewnętrznej 3Mpx, z okablowaniem;

oraz na parkingu przed kościołem w Goworowie, składającego się z:
– 2 szt. zewnętrznych kamer BCS-TIP5131IR-I IP 1,3Mpx. obiektyw 2,8-12 mm IP66;
– radiolinia do 2 szt. kamer.
Instalacja powinna być wykonana w technologii przewodowej i częściowo radiolinią, a system powinien mieć możliwość rozbudowy do 16 kamer IP.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Użyte w zapytaniu ofertowym symbole firm i ich znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych w zamówieniu parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w zamówieniu parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót.
Roboty budowlane w ramach zamówienia należy wykonać w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę należy złożyć do dnia 1 czerwca 2015 r., do godz. 9.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Wybór oferty

środa, 27-05-2015, 15:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1605
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011