Gmina Goworowo

dziś jest: 01 sierpnia 2021
Imieniny: Justyna, Nadii, Piotra
Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.

Aby móc skorzystać ze wsparcia psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby ułatwić rejestrację  i korzystanie z portalu, uruchomiona została specjalna infolinia. Mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy telefonicznej pod nr. tel. 790 796 718.

wtorek, 22-06-2021, 15:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 72
Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw – w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Jeszcze tylko do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto lasy te powinny być położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000.

wtorek, 22-06-2021, 14:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Wysokość i poziom pomocy

wtorek, 22-06-2021, 14:50 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 64
Rachmistrzowie ruszają w teren!

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.

Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bezpośredniej rozmowie i przy wsparciu rachmistrza. Będzie to w końcu możliwe! W przypadku województwa mazowieckiego osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku spisowego, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza począwszy od 23 czerwca. Nie ma absolutnie żadnych powodów do obaw – rachmistrz przychodzi, by służyć pomocą.

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?

wtorek, 22-06-2021, 12:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 88
To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021!

Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

Udział w NSP 2021 jest Twoim obowiązkiem i należy go jak najszybciej wypełnić. Warto to zrobić przez Internet – jeśli skorzystasz z samopisu internetowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl/, uzyskasz prawo do udziału w Loterii NSP 2021.

Zgłoszenia tylko do 7 lipca!

wtorek, 22-06-2021, 12:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 94
Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Mimo zbliżającego się półmetka NSP 2021 wielu mieszkańców nie wypełniło jeszcze obowiązku spisowego. Tłumaczenia są z reguły podobne : „brakuje mi czasu”, „zrobię to we wrześniu” lub „poczekam na rachmistrza”. Ryzyko jest jednak takie, że w końcu zapomnimy się spisać. A z tym wiążą się określone konsekwencje.

Jakim prawem?

wtorek, 22-06-2021, 12:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 80
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21-06-2021, 15:13 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 99
Zapraszamy na VII Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych

poniedziałek, 21-06-2021, 13:15 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 109
Kunin – Dzień Dziecka

Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Tego dnia szczególną uwagę poświęcamy sprawom dzieci, to one są najważniejsze.

Wychowankowie grup przedszkolnych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kuninie spędzili Dzień Dziecka bardzo aktywnie. Na dobry początek nauczyciele zorganizowali gry i zabawy reintegracyjne w klasach, z powodu trwającej pandemii nie mogliśmy świętować wspólnie z całą społecznością szkolną. Na nowo poznawaliśmy swoich najbliższych kolegów i koleżanki ze szkolnej ławki. Wszystkim uczniom dopisywały humory, śmiech roznosił się po całym budynku szkoły.

Następnie, w niewielkich grupach, uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się na ognisko. Wspólnie spędzony czas, żywe rozmowy, zabawy na świeżym powietrzu sprzyjały odbudowywaniu relacji po trudnych miesiącach zdalnej nauki. Pomimo różnych niedogodności Dzień Dziecka 2021r. uważamy za dzień wesoły, ciekawy i bardzo udany.

Tekst: S. Kopania

Zdjęcia: S. Kopania, A, Kanclerz

poniedziałek, 21-06-2021, 10:36 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 65
Gminny konkurs plastyczny „MAJOWA ŁĄKA”

16.06.2021r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie miało miejsce uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Majowa łąka”. Konkurs zorganizowano we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody, a także rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych. Konkurs został skierowany do dzieci 6-letnich z oddziałów „0” z terenu gminy Goworowo.  Zadaniem uczestników było wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną w formacie A3.

poniedziałek, 21-06-2021, 10:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 76
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011