Gmina Goworowo

dziś jest: 29 września 2022
Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Zakup oraz dostawa laptopów, komputerów i tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – OPZ komputer stacjonarny

Załącznik nr 9 – OPZ laptop

Załącznik nr 10 – OPZ tablet

Załącznik nr 11 – OPZ ubezpieczenie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-07-2022, 14:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
L (50) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 25 lipca 2022r. (poniedziałek) na godz. 15.00 zwołuję L (50) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • przekazania skargi według właściwości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

projekt uchwały w sprawie przkazania skargi według właściwości

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania

poniedziałek, 18-07-2022, 08:13 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 181
Zapraszamy na wycieczkę rowerową z GOKSiR

Zapraszamy wszystkich na wycieczkę rowerową z GOKSiR trasą : Goworowo – Kamianka – Goworowo.

Na wszystkich uczestników czeka niespodzianka, a jaka? Dowiecie się 18 lipca 2022r. ;)

Start : GOKSiR Goworowo, godz. 10.00.

 

piątek, 15-07-2022, 15:38 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 175
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – SST

Załącznik nr 10 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 11 – Uzgodnienie ZDP

Załącznik nr 12 – Przedmiar robót

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 15-07-2022, 13:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 154
Niecodzienny Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkanki Gminy Goworowo

100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Irena Malinowska  z miejscowości Góry, która 14 lipca  2022 r. obchodziła swoje 100 urodziny.

      Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.   Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia Jubilatce w imieniu  Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przekazała z-ca Dyrektora Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Krupińska. Z życzeniami do Dostojnej Jubilatki udał się Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek, Sekretarz Gminy, Radny Powiatu Antoni Mulawka oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Głogowska. Pani Irena została obdarowana płynącymi prosto z serca życzeniami, bukietem kwiatów, koszem ze słodkościami i listami gratulacyjnymi.

piątek, 15-07-2022, 10:44 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 415
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Goworowo.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                       Jakub Podleś

środa, 13-07-2022, 13:23 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 184
Spływ kajakowy Liwcem

środa, 13-07-2022, 08:46 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 187
Korpus Wsparcia Seniorów

środa, 13-07-2022, 07:43 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 108
Zajęcia z tenisa ziemnego

wtorek, 12-07-2022, 13:07 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 160
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy.

Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR przekazała na konta bankowe 20 tys. rolników 138 mln zł. Pomoc będzie przekazywana sukcesywnie w lipcu i sierpniu.

Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Dofinansowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

wtorek, 12-07-2022, 11:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 121
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011