Gmina Goworowo

dziś jest: 29 stycznia 2023
Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego
     
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy i jej organów

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska: ds. obsługi rady gminy i jej organów

Do pobrania:

ogłoszenie o naborze  na stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów

klauzula

środa, 07-12-2022, 12:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 469
Certyfikaty jakości węgla

Do pobrania:

Certyfikat

Certyfikat

wtorek, 06-12-2022, 09:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 115
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 02-12-2022, 13:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 99
Ostrzeżenie meteorologiczne

piątek, 02-12-2022, 12:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 28 lutego 2023r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku);
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 390 z dnia 30 listopada 2022 roku).

piątek, 02-12-2022, 08:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
Informacja

czwartek, 01-12-2022, 09:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.18.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Zmieniona treść załącznika nr 1 – formularz ofertowy

Zmieniona treść załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 30-11-2022, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 88
Pilna zbiórka dla Ukrainy!

Samorządowcy z Rejonu Czerwonohradzkiego w Ukrainie zwrócili się do władz zaprzyjaźnionego powiatu ostrołęckiego o pomoc. Sytuacja jest krytyczna! Po niszczycielskich atakach wojsk rosyjskich, mieszkańcy rejonu są zupełnie odcięci od prądu, ogrzewania i wody! Pomóżmy im!

Strona ukraińska, poprzez Fundację charytatywną „Caritas-Sokal”, prosi o:

– świeczki,

– latarki,

– różnego rodzaju baterie,

– powerbanki,

– karimaty,

– śpiwory,

– koce,

– bieliznę termiczną dla żołnierzy,

– agregaty prądotwórcze.

Przekazane dary powinny być nowe w firmowych opakowaniach.

Rozpoczyna się zbiórka, która potrwa do 12 grudnia. Po zakończeniu zbiórki, jeszcze w grudniu, przed świętami, planowany jest transport do Ukrainy.

Miejsce zbiórki:

Urząd Gminy Goworowo pokój 22 i 14.

środa, 30-11-2022, 10:48 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 170
Dostępne Mieszkanie – Program wsparcia

wtorek, 29-11-2022, 09:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 94
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z dnia 21 listopada 2022 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo.
  3. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goworowo (przetarg, stan zadłużenia na koniec I kwartału 2022).
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na rok 2023.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

wtorek, 29-11-2022, 09:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 70
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011