Gmina Goworowo

dziś jest: 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
     
Szkolenie ! Czekamy na Twoje zgłoszenie !

Wiosenna pogoda pobudza do nowych aktywności, więc niech te zaproszenie będzie taką okazją do skorzystania ze szkolenia!

Nasze LGD wraz z GOKSiR zaprasza do Lipianki, aby poznać sposoby na warzywa w słoiku.

Widzimy się w najbliższy piątek o godz. 10:00. Ale musimy mieć Wasze zgłoszenie.

Oto link do formularza zgłoszeniowego:

formularz

Zakres szkolenia będzie obejmował część teoretyczną i praktyczną. Podczas warsztatów prowadzący omówi krótką historię produkcji kiszonek, rolę mikroorganizmów w procesie, omówi korzyści płynące z udziału kiszonek w diecie oraz wspólnie z uczestnikami przeprowadzi proces kiszenia mieszanki warzywnej/ wybranych warzyw. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom samodzielnie wytwarzać kiszonki w warunkach domowych.
Szkolenie odbędzie się  12 kwietnia 2024 rokuOśrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 
(adres: Lipianka 39, 07-440 Goworowo)
od godz. 10:00 do godz. 15:00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziany jest serwis kawowy i obiad.
Do zobaczenia :)

A.Majk

środa, 10-04-2024, 14:42 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 73
Obwieszenia dotyczące wyników głosowania

Wyciąg  z obwieszczenia Komisarza Wyborczego  o wynikach wyborów wójtów

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad

środa, 10-04-2024, 14:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

środa, 10-04-2024, 11:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Wciąż możesz zgłosić swojego kandydata

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Polska Metropolię Warszawską”, „Echo Dnia” oraz „Tygodnik Ostrołęcki” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

wtorek, 09-04-2024, 14:22 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
Ogłoszenie Wójta Gminy Goworowo o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Do pobrania:
Diagnoza Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Projekt Strategii Rozwoju Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo nr 28.2024 z 08.04.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Formularz uwag 9 kwietnia 2024 r.
wtorek, 09-04-2024, 11:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 56
Kampania społeczna #Znam te numery
wtorek, 09-04-2024, 09:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 58
Wyniki z wyborów na Wójta Gminy Goworowo

Protokół z wyborów

wtorek, 09-04-2024, 08:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 165
Wyniki z wyborów do Rady Gminy Goworowo

Protokół z wyborów

wtorek, 09-04-2024, 08:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 167
Zgłoś się i wystąp na XXVIII Festiwalu Piosenki Religijnej.

Zapraszamy zespoły, chóry, schole i solistów do wzięcia udziału w XXVIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Goworowie.
Festiwal odbędzie się 23 maja 2024r. o godz. 9.00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2024r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a tel. (29)7615246. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin do pobrania na naszej stronie internetowej: https://goksirgoworowo.pl/zglos-sie-i-wystap-na-xxviii-festiwalu-piosenki-religijnej/
Ze względu na ograniczony czas trwania festiwalu, o udziale w konkursie zadecyduje kolejność zgłoszeń..
Organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, Powiat Ostrołęcki, Wolontariat.
poniedziałek, 08-04-2024, 15:00 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 137
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 zm.), w związku z Uchwałą Nr LXVII/416/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo w dniach od 09.04.2024 r. do 10.05.2024 r. projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.goworowo.pl/zagospodarowanie-przestrzenne.html oraz na stronie internetowej https://www.Goworowo.pl/ (https://goworowo.pl/tematy/konsultacje), a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 17.

poniedziałek, 08-04-2024, 12:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 98
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011