Gmina Goworowo

dziś jest: 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
     
LXXI (71) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 26 lutego 2024 r. na godz. 14.00 zwołuję LXXI (71) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Przyjęcie protokołu z LXX (70) Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

wtorek, 20-02-2024, 13:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 204
Apel do mieszkańców

Ruszyły rozliczenia podatku PIT za rok 2023, rozliczcie się z fiskusem tam, gdzie faktycznie mieszkacie. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46 proc.

By to zrobić wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danej gminy, aktualny adres zamieszkania w danej gminie, wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego, przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Liczymy straty nieodprowadzanego na terenie gminy podatku PIT na setki tysięcy złotych. Taka kwota mogłaby być przeznaczona na inwestycje na terenie gminy. Na budowę dróg osiedlowych, budowę wodociągów, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków czy wymianę kotłów.

Wójt Gminy

wtorek, 20-02-2024, 10:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 76
Tak wygląda wsparcie w Goworowie!

Jedną z ról samorządu jest wspieranie ruchu społecznego. Organizacje pozarządowe poprzez swoje inicjatywy także są wsparciem dla gminy, realizując potrzeby małych wspólnot. Tak też jest w naszej gminie Goworowo. Dzięki współpracy tych oto podmiotów w Goworowie zostanie utworzona bardzo dobrze wyposażona pracownia muzyczna. Nad zadaniem „Muzyczne miejsce integracji dla mieszkańców Goworowa” wspólnie pracowali Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Czyli widać tu pole współpracy ngo – samorząd. Pomysł zaakceptowany został przez Radę Gminy Goworowo uchwalając pożyczkę dla stowarzyszenia. Proces ten poparty został przez włodarza gminy – Piotra Kosiorka i skarbnik gminy – Annę Pietras, udzielając pożyczki na zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i instrumentów. Kolejny samorząd – Województwo Mazowieckie zakwalifikował operację do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrefunduje ten zakup. Nie byłoby tej historii bez kolejnego podmiotu – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.  Odpowiadając na jego strategiczny program MILA, gmina Goworowo jako członek stowarzyszenia, w pełni korzysta z możliwości jakie płyną z funkcjonowania LGD.

Zobaczcie – ile w tym działaniu jest zaangażowanych instytucji i organizacji społecznych. Dzięki temu kwota 100 tys. zł zasili gminę Goworowo.

Mam nadzieję, że chętnie skorzystacie z oferty „Muzycznego miejsca integracji dla mieszkańców Goworowa”. Jak dobrze, że możemy na siebie liczyć!

Kolejne szczegóły wkrótce!

fot. Wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny – prezes Barbara Kuczyńska i skarbnik Agata Majk podpisali umowę pożyczki dla stowarzyszenia.

inf. A Majk
poniedziałek, 19-02-2024, 13:29 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 90
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

Do pobrania:

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

poniedziałek, 19-02-2024, 08:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 84
Informacja

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce informujące o obowiązku zapewnienia pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oaz osobom wyznaczonym do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej niezbędnej pomocy podczas badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt obejmujących pobranie prób i ich badanie laboratoryjne lub wykonanie testów bezpośrednio na zwierzętach w celu wykrycia chorób zakaźnych zwierząt.

Do pobrania:

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce 

piątek, 16-02-2024, 13:50 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 70

Grafika przedstawia plakat z flagą polską i godłem polskim oraz poniżej napisem: Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Dofinansowanie 179461,86 zł. Całkowita wartość 179461,86 zł. Data podpisania umowy: luty 2024.

piątek, 16-02-2024, 12:58 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 69
XLI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Do pobrania:

Regulamin OMPR

Zaproszenie do udziału w OMPR 2024 – instytucje

Formularz zgłoszeniowy dla szkół 2024 (interaktywny)

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników indywidualnych 2024 (interaktywny) (1)

czwartek, 15-02-2024, 08:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 76
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2023 z posiedzenia komisji.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące.

                                                            Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:                                                                                    Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

                                         

środa, 14-02-2024, 14:29 | autor: Katarzyna Łój U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
IX Powiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt
IX Powiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt został rozegrany 10 lutego 2024r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.  Celem turnieju było propagowanie gry w piłkę nożną wśród dziewcząt oraz integracja zawodniczek   z powiatu ostrołęckiego oraz powiatów sąsiednich. Ideą turnieju było również krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „ fair play”. Do rozgrywek zgłosiły się cztery drużyny: SP Wąsewo, SP Czerwin, SP Borawe, SP Goworowo. Wszystkich gości , zawodniczki i trenerów przywitała Pani Barbara Grabowska –  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goworowie oraz Pan Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo jak również Pan Antoni Mulawka – Radny Powiatu Ostrołęckiego. Sędzią głównym zawodów był Pan Tomasz Lubiak- trener KS Orz Goworowo, który przedstawił zasady gry. Rywalizacja odbywała się zgodnie z zasadami zdrowej i sportowej walki. Dziewczęta wykazały się ogromnym poświęceniem i walecznością.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – SP Borawe

II miejsce – SP Czerwin

III miejsce – SP Wąsewo

IV miejsce – SP Goworowo

Najlepszą zawodniczką turnieju została Lena Kupis z SP Borawe, zaś najlepszą bramkarką okazała się Julia Rurka z SP Goworowo. Zwycięzcy i laureaci nagród otrzymali puchary, medale, dyplomy i statuetki oraz nagrody rzeczowe, które  odebrali z rąk Wójta Gminy Goworowo – Pana Piotra Kosiorka, Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie – Pana  Marka Skierczyńskiego oraz Radnego Powiatu Ostrołęckiego– Pana Antoniego Mulawki.              

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatu Ostrołęckiego, Wójt Gminy Goworowo, Państwo Beata i Jacek Romanowscy, Pani Anna Dobkowska oraz Pan Marcin Romanowski. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do rozwijania pasji. Opiekunom drużyn za zaangażowanie i przybycie na turniej. Dziękują również bardzo Panu Januszowi Frydrykowi za udostępnienie hali sportowej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Wszystkim zawodniczkom gratulujemy sportowej postawy i wielkiego ducha walki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Organizatorzy:

 SP Goworowo

 UKS TROPS

GOKSiR Goworowo

środa, 14-02-2024, 10:30 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 91
Spotkanie informacyjne

Firma BBF Sp. Z o.o. na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Goworowo odbędzie się 28.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Budynku Świetlicy przy ul. Ostrołęckiej 31, 07-440 Goworowo.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązaniawybranego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.

Spotkania informacyjne swlk29 Tłuszcz Ostrołęka (konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl)

poniedziałek, 12-02-2024, 10:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 119
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011