Gmina Goworowo

dziś jest: 09 lutego 2023
Imieniny: Apolonii, Rajnolda, Mariana
     
Praca dla księgowej

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE

OGŁASZA II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Głównego Księgowego

 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

07- 440 Goworowo, ul Szkolna 16A

treść ogłoszenia:ogloszenie-o-naborze-II-GOKSiR-2023

wtorek, 07-02-2023, 11:37 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 70
Zimowe ferie z GOKSiR. Turniej Tenisa Stołowego.

Regulamin TTS2023

poniedziałek, 06-02-2023, 15:55 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 16
Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :

 • aplikacji mobilnej mZUS od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • portalu Emp@tia– opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

poniedziałek, 06-02-2023, 11:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
Aplikacja mobilna mZUS

Z bezpłatnej aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. 

Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

Za pośrednictwem aplikacji możesz:

 • w prosty sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie dobry start 300+
 • szybko sprawdzić, co się dzieje z Twoim wnioskiem – zobaczysz jego status
 • podejrzeć dane o wypłatach Twoich świadczeń – sprawdzisz kwotę świadczenia i termin jego wypłaty
 • nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS (COT) – jeśli zezwolisz na połączenie, aplikacja wybierze numer do COT na Twoim urządzeniu
 • przejść do strony, która umożliwia rezerwację e-wizyty w ZUS – na Twoim urządzeniu uruchomi się przeglądarka internetowa z dostępem do strony, która umożliwi Ci rezerwację e-wizyty
 • odczytać wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu PUE – jeśli na Twoim PUE pojawiła się wiadomość, zobaczysz ją również w aplikacji
 • otrzymać powiadomienia – przypomnimy Ci np. o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

poniedziałek, 06-02-2023, 11:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
ODPADY

Poniżej krótkie przypomnienie zasad dotyczących odpadów komunalnych:

1. Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów

2. W pojemnikach/workach mogą znaleźć się tylko odpady komunalne, powstające w gospodarstwie domowym

3. Odpady komunalne powinny być wystawione od godziny 7:00 do drogi publicznej

4. Terminy płatności za odpady komunalne

za I kwartał – do dnia 21 marca

za II kwartał – do dnia 20 maja

za III kwartał – do dnia 20 września

za IV kwartał – do dnia 21 listopada

W sytuacji, gdy podczas odbioru odpadów komunalnych zostaną stwierdzone nieprawidłowości- Urząd Gminy ma prawo rozpocząć postępowanie ws. podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: obowiązująca stawka x 2 x ilość osób w ciągu miesiąca.

Do pobrania:

jak segregować odpady

 

piątek, 03-02-2023, 13:45 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 81
Ostrzeżenie meteorologiczne

czwartek, 02-02-2023, 14:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
nformacja dotycząca wyników inspekcji węgla.

Do pobrania:

Sprawozdanie z  inspekcji nr 726/07/1994/22 + 25 mm

Sprawozdanie z inspekcji nr 726/07/1994/ 5-25 mm

czwartek, 02-02-2023, 14:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 66
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  lub zmianę miejsca zamieszkania,  lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2023 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2023 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2022 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

DT-1/A

DT-1

czwartek, 02-02-2023, 11:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 23
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminie :

   do 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie-  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór_wniosku_akcyza_2023

zestawienie do faktur

formularz informacji

oświadczenie

środa, 01-02-2023, 07:03 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1269
LVIII (58) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 9 lutego 2023 r. na godz. 14.00 zwołuję LVIII (58) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023;
 • w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Goworowo;
 • w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/115/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

proj. uchw. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII11519 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części

proj. uchw. w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm. Goworowo oraz aktualności miejscowych planów zagosp. przestrzennego gm. Goworowo

 

wtorek, 31-01-2023, 13:50 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011