Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2022
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Do pobrania:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

czwartek, 08-12-2022, 14:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Goworowie

02.12.2022r. odbyło się drugie spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie.

Grupa przyszłych strażaków ochotników rozpoczęła spotkania od zajęć praktyczno – teoretycznych z musztry oraz zapoznania się z jednostką OSP w Goworowie i jej wyposażeniem.

Jeśli chcesz dołączyć do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – zapraszamy na spotkanie 05.01.2023r. które odbędzie się w świetlicy w Goworowie.

 

 

czwartek, 08-12-2022, 12:23 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 18
Nabór na wolne stanowisko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza rekrutację na wolne stanowisko nastawniczego.

Do pobrania:

nabór na wolne stanowisko PKP

środa, 07-12-2022, 15:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy i jej organów

WÓJT GMINY GOWOROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
Nazwa stanowiska: ds. obsługi rady gminy i jej organów

Do pobrania:

ogłoszenie o naborze  na stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów

klauzula

środa, 07-12-2022, 12:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 30
Certyfikaty jakości węgla

Do pobrania:

Certyfikat

Certyfikat

wtorek, 06-12-2022, 09:53 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 53
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Kunin

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 9 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

piątek, 02-12-2022, 13:32 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
Ostrzeżenie meteorologiczne

piątek, 02-12-2022, 12:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 28 lutego 2023r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku);
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 390 z dnia 30 listopada 2022 roku).

piątek, 02-12-2022, 08:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 26
Informacja

czwartek, 01-12-2022, 09:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 25
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.18.2022.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 9 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10 – zestawienie nieruchomości na dzień 30.09.2022

Zmiana treści SWZ

Zmieniona treść załącznika nr 1 – formularz ofertowy

Zmieniona treść załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

środa, 30-11-2022, 15:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011