Gmina Goworowo

dziś jest: 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama
Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że do dnia 24 maja 2021 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I.

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

wtorek, 11-05-2021, 15:13 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 32
GOKSiR-owa akcja KWIATOUMILACZA

GOKSiR-owa akcja KWIATOUMILACZA zakończona sukcesem!:) Dziękujemy wszystkim biorącym udział. Wasze prace sprawiły radość nie tylko Waszemu najbliższemu otoczeniu ale również wszystkim facebook-owym przyjaciołom Ziemi:) EKO nagrody trafiły już w dobre ręce!:)

🌳🌳🌻🌼🥀🌸🌸🌺

wtorek, 11-05-2021, 10:57 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 24
Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.

Pytania wyłącznie z formularza spisowego

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.

wtorek, 11-05-2021, 08:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 34
Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

wtorek, 11-05-2021, 08:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia iż, w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 13.00  zwołuje posiedzenie komisji przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XX/2021 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  3. Przedstawienie sprawozdań z realizacji programów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

poniedziałek, 10-05-2021, 12:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy  Goworowo  przypomina, że dnia 20 maja 2021 roku mija termin płatności II raty za odbiór odpadów komunalnych.

Prosimy o terminowe  regulowanie należności.

poniedziałek, 10-05-2021, 12:51 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 23
Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – finisz pierwszego naboru

Jeszcze tylko do 12 maja można starać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.

poniedziałek, 10-05-2021, 10:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Informacja o prowadzonych pracach obserwacyjno – pomiarowych dot. monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuję o pracach obserwacyjno – pomiarowych dot. monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Do pobrania:

Pismo GIOŚ

poniedziałek, 10-05-2021, 09:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Wnioski na restrukturyzację do końca maja

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.

O wsparcie finansowe na „Restrukturyzację małych gospodarstw” może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

poniedziałek, 10-05-2021, 08:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o „Premie dla młodych rolników”. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Przypominamy, że o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.  Jednym z warunków jest także przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

poniedziałek, 10-05-2021, 08:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011